Reklama

Polityka i prawo

I Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC PL 8 kwietnia w Warszawie

  • Fot. NASA/Wikipedia

8 kwietnia w Warszawie eksperci będą dyskutować o strategicznych aspektach cyberbezpieczeństwa kraju podczas I Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa. Wśród głównych tematów znajdzie się m.in. tworzenie mechanizmów współpracy publiczno-prywatnej, zwiększenie roli wojska w cyberprzestrzeni, rosnący deficyt  specjalistów IT, a także wspieranie innowacyjności polskiego przemysłu.     

Głównym organizatorem i pomysłodawcą forum jest Instytut Kościuszki.Spotkania i dyskusje podczas CYBERSEC PL mają pomóc we prowadzeniu skutecznych działań w cyberprzestrzeni przez polskie państwo. Konferencja ma być platformą dyskusji najważniejszych interesariuszy zaangażowanych w ten proces.

W I Polskim Forum Cyberbezpieczeństwa udział wezmą kluczowi polscy decydenci polityczni, przedstawiciele krajowych przedsiębiorstw i świata nauki. Na liście potwierdzonych  prelegentów CYBERSEC PL znajdują się m.in. Anna Streżyńska - Minister Cyfryzacji, Bartosz Kownacki - Wiceminister Obrony Narodowej, Mariusz Stus - I Radca Wydziału Politycznego NATO, Departament Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Tomasz Zdzikot - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Maciej Pyznar - Główny Specjalista w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Krzysztof Silicki - Doradca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Współpracy z ENISA.

Efektem debat ma być wypracowanie rekomendacji służących wzmocnieniu cyberbezpieczeństwa Polski. Dokument zostanie przekazany przedstawicielom najważniejszych instytucji publicznych. Jak dodają organizatorzy, Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa to inicjatywa, która jako jedna z nielicznych w Polsce podejmie problem cyberbezpieczeństwa w sposób kompleksowy - Dzisiaj kwestie związane z cyberbezpieczeństwem są ściśle powiązane z całym bezpieczeństwem  narodowym. Nie może być mowy o silnych i bezpiecznych państwach bez skutecznych działań  w cyberprzestrzeni – mówi Joanna Świątkowska, dyrektor programowy konferencji, członek Zespołu ds. cyberbezpieczeństwa w BBN.

Wydarzenie rozpocznie panel z udziałem rządowych decydentów pt.  „Cyberbezpieczeństwo jako długofalowe wyzwanie dla państwa.” W ramach czterech  ścieżek tematycznych: Państwo, Wojsko, Biznes i Przyszłość, uczestnicy dyskusji porozmawiają m.in.o cyberochronie strategicznych infrastruktur kraju czy modernizacji polskiej armii dla bezpieczeństwa teleinformatycznego. Pojawi się problem rosnącej luki specjalistów IT, cyberbezpieczeństwa jako wyzwania dla edukacji, a także stymulowania rozwoju polskich przedsiębiorstw.

Konferencji towarzyszyć będzie również zamknięta sesja specjalna, podczas której eksperci omówią główne tezy raportu Instytutu Kościuszki, zawierającego rekomendacje przed warszawskim szczytem NATO. Wnioski z dyskusji włączone zostaną do ostatecznej wersji publikacji „NATO Road to Cybersecurity”, która zaprezentowana zostanie w maju. Podczas lipcowego szczytu Sojuszu w Warszawie cyberbezpieczeństwo omawiane będzie w ramach tzw. trzeciego „koszyka” tematów. Organizatorzy CYBERSEC PL liczą, że konkluzje raportu będą stanowić ważną część polskiego stanowiska w kwestii strategii cyberbezpieczeństwa NATO.

I Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa zostało objęte patronatem honorowym: Ministra Spraw
Zagranicznych, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, a także Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Cyberdefence24 objął wydarzenie patronatem medialnym.

Strona internetowa wydarzenia: www.cybersecforum.pl

Komentarze