Reklama

Polityka i prawo

Europol będzie walczył ramię w ramie z biznesem przeciwko ransomware

Ransomware stanowi jedno z największych zagrożeń dla organów ścigania Unii Europejskiej: niemal dwie trzecie państw członkowskich prowadzi dochodzenia dotyczące tego rodzaju ataków. Celem tego oprogramowania są często urządzenia użytkowników indywidualnych, jednak dotyczy ono również sieci korporacyjnych, a nawet rządowych. Liczba ofiar rośnie w niepokojącym tempie.

Holenderska policja, Europol, Intel Security oraz Kaspersky Lab łączą siły w ramach inicjatywy No More Ransom, która stanowi nowy krok we współpracy między organami ściągania a sektorem prywatnym nawiązanej w celu wspólnego zwalczania oprogramowania ransomware. No More Ransom to nowy portal internetowy stworzony w celu informowania o zagrożeniach związanych z oprogramowaniem ransomware i pomagania ofiarom w odzyskaniu swoich danych bez konieczności zapłacenia okupu cyberprzestępcom.

Według danych Kaspersky Lab liczba użytkowników atakowanych przez szkodliwe oprogramowanie szyfrujące dane zwiększyła się o 550 proc. z 131 tys. w latach 2014-2015 do 718 tys. w latach 2015-2016.

Poza informacjami o zagrożeniach ransomware portal internetowy http://www.nomoreransom.org dostarcza użytkownikom narzędzia, które mogą im pomóc odzyskać dane zaszyfrowane przez cyberprzestępców. Na wstępnym etapie portal zawiera cztery narzędzia deszyfrowania dla różnych typów szkodliwego oprogramowania, z czego ostatnie zostało opracowane w czerwcu 2016 r. dla nowej odmiany szkodnika Shade.

Shade to trojan wyłudzający okup, który pojawił się pod koniec 2014 r. Jest on rozprzestrzeniany za pośrednictwem szkodliwych stron internetowych i zainfekowanych załączników do poczty e-mail. Po wniknięciu do systemu użytkownika Shade szyfruje dane przechowywane na maszynie i tworzy plik .txt zawierający informacje o okupie oraz instrukcje cyberprzestępców informujące użytkownika o tym, co ma zrobić, aby odzyskać swoje pliki. Shade wykorzystuje algorytm szyfrowania dla każdego zaszyfrowanego pliku, generując dwa losowe 256-bitowe klucze AES: jeden jest wykorzystywany do szyfrowania zawartości pliku, drugi do zaszyfrowania nazwy pliku.

Od 2014 r. Kaspersky Lab i Intel Security zapobiegli ponad 27 000 próbom ataków na użytkowników przy użyciu trojana Shade. Większość infekcji miała miejsce w Rosji, na Ukrainie, w Niemczech, w Austrii i w Kazachstanie. Aktywność Shade'a została również odnotowana we Francji, Czechach, Włoszech i Stanach Zjednoczonych.

Dzięki ścisłej współpracy oraz wymianie informacji między różnymi stronami przechwycono serwer kontroli Shade'a wykorzystywany przez cyberprzestępców do przechowywania kluczy deszyfrujących. To pomogło stworzyć specjalne narzędzie, które ofiary mogą pobrać z portalu No More Ransom w celu odzyskania swoich danych bez konieczności zapłacenia okupu cyberprzestępcom. Narzędzie zawiera ponad 160 tys. kluczy deszyfrujących. Projekt No More Ransom został przewidziany jako niekomercyjna inicjatywa łącząca instytucje publiczne i prywatne. Ze względu na zmienny charakter oprogramowania ransomware serwis jest otwarty na współpracę z nowymi partnerami.

Wilbert Paulissen, dyrektor wydziału dochodzeń karnych holenderskiej policji, powiedział – Nasza jednostka nie może samodzielnie walczyć z cyberprzestępczością, a w szczególności z oprogramowaniem ransomware. To wspólne zadanie policji, departamentu sprawiedliwości, Europolu oraz firm z branży technologii informatycznych i telekomunikacyjnych i jako takie wymaga wspólnych działań. Dlatego niezwykle cieszę się ze współpracy policji z sektorem biznesowym. Razem zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby udaremnić cyberprzestępcze próby zarabiania pieniędzy i zwrócić pliki ich prawowitym właścicielom, aby nie musieli płacić ogromnych sum pieniędzy za ich odzyskanie – dodał Paulissen.

– Inicjatywa ta pokazuje wartość współpracy publiczno-prywatnej jeśli chodzi o podjęcie poważnych działań w zakresie walki z cyberprzestępczością – powiedział Raj Samani z Intel Security. – Ta współpraca wykracza poza wymianę informacji, edukację klientów oraz usuwanie szkodliwego oprogramowania i obejmuje również pomoc w naprawieniu szkody wyrządzonej ofiarom. Przywracając dostęp do systemów, wzmacniamy użytkowników, pokazując im, że mogą podjąć działania bez nagradzania przestępców okupem – dodał Samani.

– Od kilku lat oprogramowanie ransomware staje się głównym problemem dla organów ścigania w Unii Europejskiej. Stanowi zagrożenie zarówno dla konsumentów, jak i firm, a przestępcy nieustannie opracowują wyrafinowane techniki mogące wyrządzić coraz największe szkody. Inicjatywy takie jak projekt No More Ransom pokazują, że łączenie wiedzy i wysiłków to sposób na skuteczną walkę z cyberprzestępczością. Chcemy pomóc wielu ludziom odzyskać kontrolę nad swoimi plikami poprzez zwiększenie świadomości i edukację użytkowników w zakresie zabezpieczenia swoich urządzeń przed szkodliwym oprogramowaniem – dodaję Wil van Gemert z Europolu.

Zgłaszanie oprogramowania ransomware organom ścigania jest bardzo istotnym elementem mogącym pomóc wyklarować ogólny obraz sytuacji, a tym samym zdobyć większe możliwości złagodzenia zagrożenia. Strona internetowa No More Ransom oferuje ofiarom możliwość zgłoszenia przestępstwa, łącząc się bezpośrednio z przeglądem krajowych mechanizmów zgłaszania Europolu. – Jeśli stałeś się ofiarą oprogramowania ransomware, radzimy nie płacić okupu. Płacąc cyberprzestępcom, wspierasz ich proceder. Ponadto nie ma żadnej gwarancji, że spełniając żądanie okupu, odzyskasz dostęp do zaszyfrowanych danych – jak radzą eksperci z Kasperky Lab.

Żródło: Kaspersky Lab

Czytaj też: Ludzie mogą stać się niedługo nosicielami wirusów… komputerowych

Komentarze