Reklama

Strona główna

Czy jesteśmy gotowi na 5G? "Rozwiązanie, które może pomóc całemu regionowi"

Fot. CYBERSEC
Fot. CYBERSEC

Należy pamiętać, że aby projekt 5G mógł zostać rozpoczęty musimy przedtem rozwiązać wiele problemów, nie tylko organizacyjnych, technicznych, ale też odnoszących się do sfery cyberbezpieczeństwa - powiedział Karol Okoński, sekretarz stanu w resorcie cyfryzacji, podczas odbywającego się w Krakowie IV Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2018. Polityk wziął udział w dyskusji dotyczącej rozwoju 5G oraz cyberbezpieczeństwa.

Jak omawiana szeroko podczas trwającego w Krakowie forum CYBERSEC 2018 Inicjatywa Cyfrowego Trójmorza wpłynie na cyberbezpieczeństwo w regionie? Tym pytaniem rozpoczęła się dyskusja dotycząca 5G oraz cyberbezpieczeństwa, z udziałem Michała Boniego, posła do Parlamentu Europejskiego, oraz Karola Okońskiego, sekretarza stanu w resorcie cyfryzacji. Jak podkreślił sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Polska przyjmuje tę inicjatywę, jako coś, co "faktycznie pomoże budować, w odniesieniu do integracji regionu". Okoński przypomniał, że oryginalnie jej celem była budowa "twardej" infrastruktury, jednak bardzo ważne było wydanie zgody na uwzględnienie tematów cyfrowych. "Nowe technologie to rozwiązania, które mogą pomóc całemu regionowi" - podkreślił polityk. Jak dodał, istotny jest również fakt, że na projekt 5G przychylnie patrzy Unia Europejska. 

Nowe technologie to ważna część rozwoju regionalnego.

Karol Okoński, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Dla samej Polski, jak zapewnił Okoński, to także dobry impuls aby przyjrzeć się i zastanowić nad zmianami w legislacji dotyczącej krajowej telekomunikacji, które rozwiązać mogą wiele blokujących rozwój problemów, jak np. wielomiesięczne oczekiwania na otrzymanie pozwolenia na budowę stacji, co może się przełożyć na opóźnienia we wprowadzaniu sieci 5G.

Co więcej, jak zaznaczył podczas panelu Okoński, "bez odpowiednich narzędzi, bez sztucznej inteligencji, nie da się skutecznie i w pełni zapewnić sukcesu projektu 5G" i  "tylko sztuczna inteligencja umożliwi nam stworzenie odpowiednich narzędzi analitycznych".

Jak dodał Michał Boni, istotna jest koordynacja pewnych inicjatyw w obszarze 5G, a dokładnie zapewnienie, że sieć 5G będzie "bezpieczna". W opinii polskiego posła do Parlamentu Europejskiego, rozmawiając o Inicjatywie Cyfrowego Trójmorza skupić należy się nie na samej koncepcji "cyfrowych autostrad", ale bezpieczeństwie i odpowiedzi na takie pytania, jak np. jakie modele schematów certyfikacji bezpieczeństwa funkcjonują w krajach uczestniczących w projekcie? 

Fot. CYBERSEC
Fot. CYBERSEC

Nikodem Bończa Tomaszewski, CEO Exatela, podkreślił natomiast, że kluczowe jest tu jednak nie samo cyberbezpieczeństwo, ale pozytywne "zakłócenia", do jakich pojawienia się doprowadzi infrastruktura telekomunikacji światłowodowej oraz mobilnej, która powstanie w krajach Trójmorza. Oznacza to bowiem w jego opinii, że kraje tej części Europy będą miały własną cyberprzestrzeń. 

Obecnie telekomunikacja światłowodowa opiera się głównie na osi wschód-zachód. Przepływ danych na osi północ-południe jest dużo mniejszy. Zatem idea "cyfrowej autostrady Trójmorza" naprawdę burzy porządek - w dobrym znaczeniu.

Nikodem Bończa Tomaszewski, CEO Exatela

Biorący udział w dyskusji generał Włodzimierz Nowak, reprezentujący T-Mobile Poland SA (członek zarządu; dyrektor ds. prawnych, bezpieczeństwa i zarządzania zgodnością), podkreślił, że sieć 5G musi być skierowana na jej konsumenta i musi być rozwijana z myślą o użytkowniku. Jak zaznaczył, z drugiej strony budując sieć musimy równocześnie myśleć o jej bezpieczeństwie i funkcjonalności. 

Jeśli jakaś technologia zostaje zaimplementowana, a następnie ktoś zaczyna myśleć o jej bezpieczeństwie - to jest już za późno.

Gen. Włodzimierz Nowak, T-Mobile Poland SA

Zapewnianie bezpieczeństwa technologii po jej wprowadzeniu, jak zaznacza generał, jest nie zawsze możliwe, ale zawsze zdecydowanie trudniejsze i kosztowniejsze. 

Rację, jeśli chodzi o skupienie się na użytkowniku w przypadku rozwoju sieci 5G, przyznał generałowi Nowakowi Michał Boni. Podkreślił w tym miejscu również, że każdy użytkownik osobiście, indywidualnie musi czuć odpowiedzialność za swoje podejście i zachowanie, innymi słowy zachować "cyberhigienę". 

Uznajmy naszą potrzebę i oczekiwanie bycia bezpiecznym w internecie jako fundamentalne prawo konsumenta, obywatela.

Michał Boni


W Krakowie ruszyło IV Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2018. Przez dwa dni blisko 1000 gości z całego świata będzie rozmawiać na tematy kluczowe z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych. Jak zapewniają organizatorzy wydarzenia, uczestnicy wypracują także praktyczne rekomendacje, które bezpośrednio będą wpływać na podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Europie.

Komentarze