Reklama

Cyberbezpieczeństwo

NCBC podpisało porozumienie z Estonią w sprawie cyberobrony

Fot. fot. NCBC / cybermil.pl; Twitter

Polska poszerza grono partnerów międzynarodowych w dziedzinie cyberobrony, w ramach założeń programu Ministerstwa Obrony Narodowej „CYBER.MIL.PL”. Porozumienie w sprawie współpracy podpisano z Estonią.

Podpisanie dokumentu w sprawie współpracy w zakresie cyberobrony odbyło się w siedzibie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Warszawie, jako rezultat udziału Estonii w międzynarodowym przedsięwzięciu „CSIRT Case Study Workshop”, zorganizowanym przez NCBC w maju br.

Warsztaty były okazją do wymiany informacji i doświadczeń w obszarze cyberbezpieczeństwa w oparciu o analizę studium przypadków (tzw. case study). Podjęto wtedy decyzję o dalszej współpracy oraz sformalizowaniu relacji wojskowych pomiędzy zespołami CSIRT.

Estonia była gotowa do podpisania porozumienia ze względu na podobne do Polski doświadczenia oraz zagrożenia i kierunki działań w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Jaki zakres obejmuje porozumienie?

Konsekwencją podjętych w sierpniu 2021 roku rozmów jest porozumienie, które dotyczy współpracy wojskowych zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego. Obejmuje ono m.in. wymianę informacji w zakresie głównych celów cyberataków czy analizy wykorzystywanych narzędzi przez adwersarzy. Określa także ramy współpracy w obszarze szybkiego wprowadzania zabezpieczeń, identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz raportowanie danych pochodzących z detekcji i incydentów.

Wydarzenie, podczas którego podpisano odpowiednie dokumenty odbyło się w formule online. W imieniu Ministra Obrony Narodowej porozumienie podpisał gen. bryg. Karol Molenda – Dyrektor NCBC, a wśród uczestników w NCBC byli także: płk Łukasz Jędrzejczak – Szef CSIRT MON i płk Grzegorz Wielosz z NCBC. W Warszawie obecny był ppłk Artur Lillenurm – Attaché Obrony Estonii w Polsce. Natomiast sygnatariuszem po stronie estońskiej był ppłk Renè Innos – p.o. Dowódcy Estonian Defence Forces Cyber Command, któremu towarzyszyli: ppłk Erkki Õlijas i p. Berit Marksoo z EDF Cyber Command oraz płk Andrzej Dylong – polski Attaché Wojskowy w Estonii.

Podpisanie dokumentu stanowi legislacyjne unormowanie współpracy polskiego wojskowego CSIRT MON z estońskim Cyber Dowództwem w zakresie wspólnego ostrzegania i alarmowania o przeprowadzanych cyberatakach. Sformalizowanie współpracy przyczyni się m.in do ułatwienia przepływu informacji z Estonią o ujawnionych podatnościach, ich specyfikacji, jak i danych z rozpoznania i analiz podatności. W porozumieniu sprecyzowano także listę punktów kontaktowych, która odnosi się do różnych obszarów cyberbezpieczeństwa. Umożliwi bezpośredni, szybki kontakt zainteresowanych stron.

Na podst. informacji prasowej NCBC

Chcemy być także bliżej Państwa - czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać - zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Komentarze