Reklama

Cyberbezpieczeństwo

Dodatki bez limitów w KPRM? W 2022 roku większe zarobki obejmą także cyberspecjalistów

Autor. fran innocenti/unsplash.com

Do tej pory maksymalna wysokość dodatku służbowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynosiła 40 proc. wynagrodzenia zasadnicznego. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem premiera „w szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek służbowy może być przyznany w wysokości wyższej”. Większe zarobki na 2022 rok przewidziano także dla osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem w KPRM.

O rozporządzeniu informuje „Rzeczpospolita”, zostało ono wydane 28 grudnia 2021 roku i nie precyzuje, jakiej dokładnie wysokości mogą być przyznawane dodatki. Mogą je otrzymać m.in. sekretarze czy asystenci premiera oraz ministrowie. Do tej pory zarabiali do ok. 7 tys. brutto, a z dodatkiem służbowym – ok. 10 tys. zł brutto.

Cytowane przez „Rz” Centrum Informacyjne Rządu stwierdziło, że „ewentualny dodatek służbowy będzie przyznawany do wysokości 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego”. „Zwiększony dodatek będzie przyznawany wyjątkowo, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Trudno na tym etapie oszacować, ilu pracowników będzie to dotyczyło” – dodano.

Czytaj też

Większe zarobki dla cyberspecjalistów

Pod koniec 2021 roku roztrzygnięto także kwestię płac dla ekspertów m.in. zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Po pierwsze, młodsi, starsi i główni kierownicy projektów mają zarobić znacznie więcej, ci ostatni - nawet 16 tys. zł brutto wynagrodzenia zasadniczego – dodaje dziennik.

Jednak to nie wszystko. Pod koniec grudnia ub.r. na bieżąco informowaliśmy o przyjętej ustawie o tzw. funduszu cyberbezpieczeństwa. Dzięki niej specjaliści, oprócz podstawowego wynagrodzenia otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości do 30 tys. zł. W sprawie świadczenia teleinformatycznego, które otrzyma ok. tysiąca specjalistów cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym, wydano również rozporządzenie w ostatnich dniach grudnia 2021 roku.

Janusz Cieszyński, pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa, tłumaczył te zmiany chęcią ściągnięcia z rynku doświadczonych specjalistów i rywalizacją sektora publicznego z prywatnym o ekspertów cyber i IT.

Czytaj też

„Niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich rozwiązań, które pozwolą na utrzymanie specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym, w szczególności poprzez polepszenie ich sytuacji ekonomicznej” – wyjaśniano.

W uzasadnieniu rozporządzenia podano, że „wzrastająca liczba incydentów cyberbezpieczeństwa oraz pojawiające się nowe zagrożenia, jak również coraz większa dostępność usług publicznych online powodują, że instytucje publiczne odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo państwa potrzebują dysponować wysoko wykwalifikowaną kadrą”, o czym pisaliśmy w grudniu ub.r.

W 2022 roku znacznie wzrośnie również cały budżet KPRM do 843 mln zł, co stanowić będzie ponad 40 proc. więcej, niż przewidywała to nowelizacja budżetu na 2021 rok.

Chcemy być także bliżej Państwa - czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać - zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Reklama
Reklama

Komentarze

Dodawanie komentarzy zostało wyłączone.
    Reklama