Reklama

Biznes i Finanse

Inauguracja kolejnych studiów Poczty Polskiej i Akademii Marynarki Wojennej

Inauguracja studiów Poczty Polskiej i Akademii Marynarki Wojennej
Inauguracja studiów Poczty Polskiej i Akademii Marynarki Wojennej
Autor. Poczta Polska; materiały prasowe

28 stycznia br. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zainaugurowała I. edycję studiów podyplomowych Doctor of Business Administration (DBA). To kolejny kierunek akademicki realizowany w partnerstwie z Pocztą Polską.

Reklama

Uroczystość rozpoczynająca I. edycję studiów DBA odbyła się w Akademii Marynarki Wojennej, z udziałem kadm. prof. dra hab. Tomasza Szubrychta, rektora-komendanta AMW oraz Krzysztofa Falkowskiego, prezesa Poczty Polskiej.

Reklama

"Cieszę się, że kolejnym owocem udanej współpracy z Akademią Marynarki Wojennej jest uruchomienie eksperckiego kierunku DBA Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem i Usługami Cyfrowymi. Celem naszego partnerstwa jest stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i podnoszenia kompetencji wyższej kadry zarządzającej, odpowiedzialnej za budowanie odporności podmiotów z sektora publicznego, militarnego i prywatnego na zagrożenia obecne w cyberprzestrzeni" – zaznaczył Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej.

Współpraca Poczty Polskiej z AMW

Poczta Polska, jako największa firma infrastrukturalna w Polsce, świadcząca – w szerokim i coraz bardziej rozległym zakresie – usługi cyfrowe na rzecz państwa i obywateli, będzie współpracować z AMW w celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego, a także praktycznego wymiaru przekazywanej wiedzy. Spółka realizuje zadania dotyczące cyberbezpieczeństwa poprzez zespół CERT Poczta Polska, głęboko zaangażowany w międzynarodową współpracę oraz intensywną edukację pracowników firmy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Reklama

Czytaj też

"Uruchomienie studiów DBA w Akademii Marynarki Wojennej będącej jedną z najbardziej znanych i cenionych uczelni w Polsce, wychodzi naprzeciw potrzebom przyszłych lub obecnych kierowników, menedżerów oraz osób zarządzających działalnością Operatorów Usług Kluczowych, podmiotów stanowiących Infrastrukturę Krytyczną Państwa oraz przedstawicieli administracji centralnej i służb, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera i ukończyli studia podyplomowe Master of Business Administration" – powiedział kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

Program studiów

W trakcie studiów zostały zaplanowane zajęcia dotyczące metodologii prowadzenia badań naukowych, zarządzania bezpieczeństwem narodowym, zarządzania cyberbezpieczeństwem oraz usługami cyfrowymi. Wiedza przekażą słuchaczom uznani eksperci, wykładowcy oraz praktycy specjalizujący się w powyższej problematyce. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą metodą audytoryjną z wykorzystaniem różnych technik audiowizualnych (w trybie stacjonarnym lub zdalnym), natomiast praktyczne – w oparciu o studia przypadków, ćwiczenia oraz pracę w laboratorium komputerowym. Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymagań określonych programem studiów oraz przygotowanie pracy końcowej w formie opracowania zawierającego koncepcję rozprawy doktorskiej, której problematyka obejmuje obszar szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego, cyberbezpieczeństwa, usług cyfrowych i mieści się w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. W ramach realizacji programu studiów przewidziana jest także współpraca przy wydaniu przez uczestnika publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym.

Poczta Polska współpracuje z Akademią Marynarki Wojennej również przy wysoko ocenianych przez słuchaczy eksperckich studiach podyplomowych Executive Master of Business Administration na kierunku „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i usługami cyfrowymi”, których celem jest wypełnienie luki związanej z deficytem ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym tych posiadających kompetencje zarządcze.

Czytaj też

Materiał powstał we współpracy z Poczta Polska SA.

Reklama

Komentarze

    Reklama