Biznes i Finanse

Czy Polacy bankują mądrze?

fot. Kredite / pixabay
fot. Kredite / pixabay

Polacy czują się bezpiecznie korzystając z bankowości elektronicznej? Z badań przeprowadzonych na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości wynika, że tak. Nieco gorzej jest jednak z poczuciem odpowiedzialności za nasze własne cyberbezpieczeństwo.

Badanie przeprowadzone w lipcu br. wykazuje, że Polacy uważają banki za liderów cyberbezpieczeństwa – aż 61% ankietowanych to właśnie te instytucje wykazywało, jako podmioty najbardziej bezpieczne w obszarze cyber. Na kolejnych miejscach plasowały się wojsko oraz policja (35%) oraz firmy technologiczne (28%).

87% ankietowanych zadeklarowało, że czują się bezpiecznie korzystając z bankowości elektronicznej. Jednocześnie aż 79% respondentów wykazało, że w czasie lockdownu, jedynym sposobem korzystania z bankowości i załatwiania spraw urzędowych był kanał online. 

Diabeł tkwi jednak w szczegółach, a konkretnie w potrzebie edukacji. Aż 39% badanych respondentów wskazało, że nie zmienia regularnie hasła do bankowości internetowej, a 36% do bankowości mobilnej. Aż 67% badanych przyznało, że stosuje te same hasła w różnych miejscach, z czego 16% deklaruje, że robi to często – wynika z opublikowanego po badaniu raportu.

Czy Polacy czują się odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich finansów?

Z zaprezentowanych wyników badań wynika, że …… nie! Tylko 28% respondentów czuje się współodpowiedzialnymi za bezpieczeństwo transakcji finansowych dokonywanych w sieci – pokazują badania. Wygląda na to, że odpowiedzialność jest przerzucana na instytucje finansowe. Jako podmioty najbardziej zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa w tym obszarze wskazywano banki (78% respondentów) oraz organizacje płatnicze (31% badanych). Czy w połączeniu z wykazanymi powyżej danymi odnośnie stosowanych haseł odpowiedzi respondentów nie są alarmujące? Wygląda na to, że w obszarze bezpieczeństwa mamy jeszcze dużo do zrobienia, zwłaszcza, jeśli aż 65% badanych wskazało, że jest skłonnych do ponoszenia dodatkowych, stałych opłat, aby zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa swoich finansów.

Trudno nie wyciągnąć wniosku, że Polacy wolą „sypnąć groszem”, aby ściągnąć sobie problem z głowy. Aż chciałoby się zapytać „ile” – ale nie tędy droga. Miejmy nadzieję, że zaraz po badaniu przyjdzie również refleksja o konieczności dalszego edukowania użytkowników.

Badanie „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa” zrealizowano na zlecenie na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości w lipcu 2020 roku na próbie 1103 osób.

Komentarze