Reklama

Biznes i Finanse

Cyfrowy nadzór pracowników. Trend, który się umacnia

Fot.  Marten Bjork/unsplash.com
Fot. Marten Bjork/unsplash.com

Pracownicy w wieku 18-34 lata są szczególnie narażeni na nadzorowanie ich pracy w ramach home office. Pracodawcy w celu monitorowania osób zatrudnionych korzystają z m.in. kamerek internetowych. „Każdemu przysługuje prawo do prywatności, zarówno w miejscu pracy jak i w domu” – wskazuje Chi Onwurah, brytyjski minister ds. cyfryzacji.

Najnowszy sondaż przeprowadzony przez brytyjski związek zawodowy „Prospect”, zrzeszający 150 tys. osób, wykazał, że 32 proc. pracowników w tym kraju jest monitorowanych przez pracodawców podczas wykonywania swoich obowiązków. Stanowi to wzrost o 8 proc. w porównaniu do danych z kwietnia br.

Brytyjski związek wskazuje, że nastąpiło podwojenie wykorzystania kamer w domach pracowników. Obecnie problem ten dotyczy 13 proc. zatrudnionych. Pół roku temu było to jedynie 5 proc.

Albo zakazać albo uregulować

Taki stan rzeczy spotyka się z silnym niezadowoleniem i sprzeciwem pracowników. Według statystyk 80 proc. z nich jednoznacznie wskazuje, że wykorzystanie kamerek internetowych w celu monitorowania ich pracy powinno być albo zakazane, ale ściśle uregulowane.

Co ciekawe, młodsi pracownicy (18-34 lata) są szczególnie narażeni na restrykcyjną kontrolę wykonywania przez nich służbowych zadań i nadzór. „48 proc. osób w tym wieku deklaruje, że są monitorowani, w tym 20 proc. przy użyciu kamer” – podkreśla Prospect.

Brytyjski związek zawodowy wyraża obawy, że problem nabiera na znaczeniu zwłaszcza w obszarach, gdzie praca zdalna jest normą i/lub występuje duża grupa osób w młodym wieku oraz w miejscach, w których brakuje przedstawicieli związków zawodowych.

Chi Onwurah, minister ds. cyfryzacji z ramienia brytyjskiej Partii Pracy, otrzymane wyniki określiła jako „głęboko niepokojące”. Jej zdaniem przedstawiciele rządu muszą zapewnić lepszą regulację odnoszącą się do możliwości (m.in. oprogramowania) zdalnego nadzorowania pracowników, ponieważ każdemu przysługuje prawo do prywatności, zarówno w miejscu pracy, jak i w domu.

Trzeba zacząć działać

Prospect apeluje o podjęcie szereg środków mających na celu ochronę pracowników przez „inwazyjnym monitorowaniem”. Wzywa m.in. Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO) do zaostrzenia regulacji dotyczących wprowadzania nowej technologii służącej do monitorowania osób zatrudnionych w miejscach pracy. Związek domaga się, aby z pracownikami zawsze konsultowano te kwestie oraz żeby zakres korzystania z tego typu rozwiązań był przejrzysty.

Pracownicy nie powinni być poddawani cyfrowemu nadzorowi bez ich świadomej zgody.

twierdzi Chi Onwurah, minister ds. cyfryzacji z ramienia brytyjskiej Partii Pracy

Ponadto Prospect wezwał brytyjski rząd do zastanowienia się nad wprowadzeniem wyraźnego zakazu używania kamer w domach pracowników, czyniąc tym samym nielegalnym dla pracodawców wykorzystywania kamerek internetowych do nadzorowania osób zatrudnionych.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze