Reklama

Biznes i Finanse

Cyberbezpieczeństwo sieci 5G. Porozumienie IS-Wireless, Instytutu Łączności i Politechniki Warszawskiej

fot. Michael Förtsch/ Unsplash /Zdjęcie poglądowe/
fot. Michael Förtsch/ Unsplash /Zdjęcie poglądowe/

Politechnika Warszawska, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy oraz polska firma IS-Wireless podpisały porozumienie w sprawie współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Wspólnie opracują model, który ma zwiększyć bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych opartych o ekosystem dostawców. 

Strony zaangażowane w projekt przekonują, że "dziś w budowie sieci nowych generacji (5G) odchodzi się od modeli zamkniętych, gdzie główną rolę gra jeden dostawca zapewniający kompletną infrastrukturę sieciową, na rzecz modeli otwartych – Open RAN".

To rozwiązanie oparte jest na wielu dostawcach, którzy zapewniają, poszczególne, współpracujące ze sobą elementy sieci telekomunikacyjnej 5G. Otwartość interfejsów i możliwość stosowania określonych modułów ma  umożliwić osiągnięcie znacznie wyższego poziomu cyberbezpieczeństwa niż w przypadku systemów zamkniętych. Istotny ma być również fakt, że budując sieć w modelu otwartym klient nie uzależnia się od jednego dostawcy, co może mieć szczególnie znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju.

"Open RAN to światowy trend, który zyskuje na popularności obecnie w całej Europie. To także przyszłość rozwoju sieci telekomunikacyjnych w Polsce, ponieważ modele otwarte są bardziej elastyczne i atrakcyjne kosztowo niż model klasyczny. Jednak na pewno w takich sieciach opartych o wielu dostawców potrzeby jest jeden wspólny standard bezpieczeństwa, który możemy wypracować tylko razem w gronie wszystkich firm uczestniczących w budowie sieci telekomunikacyjnych" – podkreśla Sławomir Pietrzyk, prezes IS-Wireless.

Jego zdaniem taki standard da gwarancję zamawiającym, że sieci telekomunikacyjne w modelu Open RAN będą odpowiednio zabezpieczone. "To pomoże przyśpieszyć także rozwój tego rynku" – twierdzi Sławomir Pietrzyk.

Prace nad wspólnym standardem do połowy 2024 roku

Rozwojowi rynku ma służyć także - zawiązana właśnie pomiędzy IS-Wireless, Politechniką Warszawską i Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym - współpraca.

Jej celem jest opracowanie specyfikacji, a następnie implementacja i ewaluacja schematu bezpieczeństwa dla sieci 5G, opartego na wielu dostawcach, zarówno na poziomie infrastruktury sprzętowej, platformy wirtualizacyjnej oraz warstwy programowej.

W jego ramach będzie także rozwijany model ewaluacji bezpieczeństwa sieci 5G bazującej na wielu dostawcach. Model będzie zgodny ze schematem certyfikacji sieci 5G, który właśnie powstaje w Europie.

"Politechnika Warszawska wkłada duży wysiłek w kształcenie nowego pokolenia inżynierów posiadających wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa, co widać w rozwoju nowego kierunku studiów w tym zakresie, otwartego na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych" – podkreśla prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prorektor ds. naukowych PW.

"W części badawczej rozpoczynamy szereg nowych projektów dobrze pozycjonowanych w międzynarodowych tematach badawczych. Tak jest w przypadku tego projektu, w którym zamierzamy zająć się tematem zaufania producentów sprzętu sieciowego, tworząc nowe modele współpracy między zainteresowanymi stronami. Będą one zgodne z europejskimi schematami certyfikacji – dodaje.

Z kolei dr Elżbieta Andrukiewicz, kierownik Laboratorium Cyberbezpieczeństwa w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym przypomina, że stworzenie warunków do oceny rozwiązań stosowanych w sieciach 5G jako kierunku działań wpisanych w strategię cyberbezpieczeństwa UE jest aktualnie przedmiotem prac na poziomie europejskim.

W tym kontekście laboratorium oceny bezpieczeństwa, zbudowane w Instytucie Łączności, nabiera szczególnego znaczenia dla oceny produktów sieciowych, gdyż łączy kompetencje sieciowe istniejące w Instytucie z kompetencjami technicznymi wymaganymi przy ocenie bezpieczeństwa i potwierdzonymi świadectwem akredytacji wydanym dla laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji. Ten projekt jest dla nas bardzo ważny, ponieważ otwiera możliwość rozszerzenia naszej akredytacji na zgodność z ISO/IEC 17025 na ocenę bezpieczeństwa produktów sieciowych. I co jeszcze ważne, projekt ten z punktu widzenia badania i testowania cyberbezpieczeństwa takich produktów, jest jednym z pierwszych w Europie – mówi dr Elżbieta Andrukiewicz. 

W jej ocenie osiągając odpowiedni poziom kompetencji technicznych, Instytut Łączności będzie mógł ocenić bezpieczeństwo produktów 5G zbudowanych przez dowolnego dostawcę, także z grupy tych mniejszych producentów, którzy wytwarzają produkty w Polsce. 

IS-Wireless jest dostawcą mobilnych sieci 4G i 5G, co obejmuje zgodne ze standardami oprogramowanie oraz sprzęt niezbędny do budowy sieci RAN jak i Core. IS-Wireless propaguje budowę sieci w modelu otwartym (Open RAN). 

Na podst. informacji prasowej 


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama