Reklama

Biznes i Finanse

Banki centralne państw G20 uregulują wirtualne waluty?

Fot. QuoteInspector.com/Flickr/CC 2.0
Fot. QuoteInspector.com/Flickr/CC 2.0

Banki centralne państw G20 we współpracy z regulatorami finansowymi tych krajów stworzyły wspólne regulacje dla wirtualnych walut, takich jak opracowywana przez Facebooka Libra. Przepisy te mają obowiązywać globalnie i gwarantować bezpieczeństwo cyfrowych środków płatniczych.

Zdaniem członków Rady Stabilności Finansowej (FSB), w skład której wchodzą banki centralne i regulatorzy finansowi krajów G20, obowiązujące obecnie na poziomie krajowym regulacje nie pokrywają w całości problemów wynikających z pojawienia się wirtualnych środków płatniczych w rodzaju Libry, których kurs byłby na stałe powiązany z twardymi walutami obecnymi na rynkach.

Wypracowane wspólnie przez członków FSB reguły mają zapewnić ich zdaniem ramy dla bezpieczeństwa, przeciwdziałania procederowi prania brudnych pieniędzy i cyberatakom oraz stworzyć mechanizmy dysponowania odpowiedzialności w przypadku możliwych nadużyć wobec wirtualnych walut. Rada Stabilności Finansowej zapowiedziała, że będzie "podejmowała odpowiednie kroki" celem implementacji stworzonych przez siebie reguł. Ma to pozwolić uniknąć powstania luk w systemach prawnych poszczególnych państw, co mogłoby przekładać się na zaburzenia stabilności finansowej w sytuacji pojawienia się na rynkach wirtualnych walut. Organ wskazał, że kluczowym elementem przy dopuszczaniu cyfrowych walut do obrotu musi być ocena ryzyka dla stabilności oraz dostosowanie lokalnego systemu prawnego do wymogów regulacyjnych na poziomie międzynarodowym.

Jak przypomina agencja Reutera, konsultacje ws. stworzenia wspólnych regulacji dla wirtualnych walut rozpoczęły się na poziomie G20 w kwietniu tego roku. Według oceny FSB pojawienie się tego rodzaju aktywów może prowadzić do zwiększenia wydajności procesów obsługi transakcji transgranicznych, które do tej pory były bardzo kosztowne i czasochłonne.

"Szeroko przyjęte wirtualne waluty, które potencjalnie mogą być wykorzystywane w wielu jurysdykcjach, mogą stać się ważnym elementem systemu (finansowego - PAP)" - oceniła FSB w raporcie ze swoich prac skierowanym do ministrów finansów krajów G20.

Reuters podaje, że do grudnia 2021 roku poszczególne organy krajowe odpowiedzialne za regulacje bankowości odniosą się do zaproponowanych przez FSB rozwiązań i wskażą ewentualną konieczność dopasowania ich do lokalnych wdrożeń. Prace nad uregulowaniem prawnym funkcjonowania wirtualnych walut powinny zakończyć się do lipca 2023 r.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama