Reklama

Social media

UE chce przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i śledzić transakcje kryptowalutowe

Fot. WorldSpectrum / Pixabay
Fot. WorldSpectrum / Pixabay

Unia Europejska chce skuteczniej przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. W ramach przeglądu przepisów prawnych dotyczących zapobiegania temu procederowi, KE zaproponowała pełne stosowanie regulacji do sektora kryptowalut.

Obecnie przepisy prawne regulujące przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dotyczą tylko niektórych kategorii dostawców usług w zakresie rynku kryptowalutowego.

W myśl unijnej reformy przepisy obejmą cały sektor i zobowiążą wszystkich usługodawców do stosowania wymogów należytej staranności wobec swoich klientów.

O co chodzi? O zapewnienie m.in. pełnej identyfikowalności transakcji kryptowalutowych, transferów aktywów takich jak bitcoin czy inne waluty, a także zapobieganie ich wykorzystaniu do celów prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Ułatwione ma być również wykrywanie tego rodzaju nadużyć.

Zakaz dotyczący portfeli

Jedną z bardziej dotkliwych konsekwencji rozciągnięcia unijnych regulacji na sektor kryptowalutowy będzie praktyczny zakaz posiadania anonimowych portfeli kryptoaktywów. Każdy podmiot – niezależnie od swojego statusu prawnego – będzie zobowiązany do podawania swoich pełnych danych identyfikacyjnych w chwili podjęcia obrotu środkami krypto, podobnie jak i zidentyfikowania odbiorcy przekazów tego rodzaju.

Zanim zaproponowane przez KE rozwiązania staną się obowiązującym w Unii Europejskiej prawem, zapewne miną jeszcze około dwa lata. Na wprowadzenie regulacji muszą zgodzić się wszystkie państwa członkowskie UE, a także Parlament Europejski.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.  

image
Fot. Reklama

Komentarze