Reklama

Cyberbezpieczeństwo

Konsorcjum POL-PUS rozwiązane

Fot: pwpw.pl
Fot: pwpw.pl

Jak podaje w komunikacie na swojej stronie internetowej Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, w dniu 8 czerwca 2018 r. podpisane zostało porozumienie rozwiązujące umowę konsorcjum POL-PUS. Według PWPW (lider konsorcjum) konsorcjum nie generowało żadnych kosztów. 

Konsorcjum, w obecności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Cyfryzacji oraz wiceministrów MSWiA i MON zawarto w dniu 29 listopada 2016 roku w siedzibie PWPW. Celem Konsorcjum POL-PUS było opracowanie i wdrożenie Programowalnego Układu Scalonego wraz ze sprzętowym otoczeniem systemowym. Układ przeznaczony miał być do elektronicznych legitymacji służbowych i innych zastosowań związanych z uwierzytelnianiem i autoryzacją. Konsorcjum tworzyli PWPW S.A., Instytut Maszyn Matematycznych, Instytut Technologii Elektronowej, WB Electronics S.A. i Kolegium Jagielońskie. 

Pierwszym wdrożeniem konsorcjum miało być wykonanie Polskiego Elektronicznego Dokumentu Tożsamości (PEDT), którego podstawą miał zostać zaprojektowany i wykonany w Polsce Programowalny Układ Scalony - PUS. PUS w założeniu miał być układem scalonym typu System on Chip z priorytetem funkcji bezpieczeństwa. Oczekiwania wobec konsorcjum zakładały stworzenie nowej wersji dowodu osobistego do końca pierwszego kwartału 2019 roku. Koszt wdrożenia szacowany był na poziomie ok. 150 mln PLN. 

Informacje o potencjalnym rozwiązaniu Konsorcjum pojawiały się w prasie od jakiegoś czasu. Pomimo tego, że firmy wchodzące w jego skład posiadają kompetencje do zbudowania PEDT, to wydaje się, że projekt nie zyskał wystarczającego wsparcia finansowego. Przykład POL-PUS pokazuje, że projekty, będące w zasięgu kompetencji polskich podmiotów, bez odpowiedniego zarządzania nie są w stanie być zrealizowane. 

Niezależnie od powyższego, jak zapewnia Minister Cyfryzacji, Marek Zagórski, we wrześniu 2018 roku zaprezentowany zostanie wzór nowego dowodu osobistego. Dokument ma przejść w listopadzie fazę testów, a druk ma się odbywać w PWPW. Sprawa e-dowodu ma już długą historię oraz dofinansowanie Unii Europejskiej na poziomie 100 mln PLN, które będzie trzeba zwrócić, jeśli e-dowód nie zostanie wdrożony do 31 marca 2019 roku. 

Reklama

Komentarze

    Reklama