Reklama

Armia i Służby

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa rozbudowuje sieć partnerów

Fot. Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa
Fot. Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa

Podczas wczorajszych rozmów między władzami Akademii Marynarki Wojennej (AMW) w Gdyni a kierownictwem Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (ECSC) omówiono zakres potencjalnej współpracy w obszarach naukowych i szkoleniowych. Wskazano również na możliwość jej zainicjowania już w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa obecnie skupia się na sprecyzowaniu koncepcji planistycznych w perspektywie 2021 roku, co jest związane z zdaniami, które nałożył na Centrum minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (na podstawie decyzji MON o powołaniu ECSC oraz jego roli w Siłach Zbrojnych RP).

Jednym z podstawowych obowiązków ECSC jest współpraca, a także wymiana doświadczeń i praktyk zarówno z podmiotami krajowymi jak i zagranicznymi w celu podnoszenia kompetencji całego Ministerstwa Obrony Narodowej w obszarze działań prowadzonych w wirtualnej domenie. Obejmuje to np. szkolenie i kształcenie kadr, organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń, treningów, gier czy konferencji.

„Podczas spotkania z rektorem-komendantem AMW, kontradmirałem prof. dr hab. Tomaszem Szubrychtem, dyrektor ECSC Paweł Dziuba wyraził gotowość do rozpoczęcia działań w kierunku współorganizacji w 2021 r. – razem z innymi partnerami - konferencji naukowej dotyczącej szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa, a także współpracy eksperckiej w opracowaniu programów szkoleń i kursów dla pracowników cywilnych i żołnierzy realizowanych w Warszawie i wydziale zamiejscowym ECSC w Wałczu” – czytamy w oficjalnym komunikacie ECSC.

Jak zaznaczył Paweł Dziuba, Akademia Marynarki Wojennej jest uznaną uczelnią wojskową, która wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rozpoczęła kształcenie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, biorąc pod uwagę jednak kontekst, w jakim się specjalizuje, tj. morskiej domeny operacyjnej.

„Jestem przekonany, że bliska kooperacja naszej instytucji ze specjalistami z Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa w sposób istotny przyczyni się do podniesienia potencjału całych Sił Zbrojnych do realizacji zadań w cyberprzestrzeni w pełnym spektrum” – podkreślił dyrektor ECSC.

Z kolei Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, zaznaczył, że podstawowym założeniem jest, aby Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa stało się rozpoznawalnym ośrodkiem analityczno-eksperckim prowadzącym badania naukowe, analizy i szkolenia szczególnie na rzecz Sił Zbrojnych RP.

„Cieszy nas bardzo wizyta Pana Dyrektora Dziuby i chętnie podejmiemy współpracę z ECSC we wszystkich obszarach tak, aby wspólnie budować odporność naszego państwa na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni” – stwierdził Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej.

Warto również mieć na uwadze, że w tym tygodniu (tj. 15 grudnia br.) ECSC nawiązało współpracę z Akademią Sztuki Wojennej (ASzWoj). Ma ona polegać  m.in. na przygotowaniu wspólnej oferty kursów i warsztatów oraz wymianie eksperckiej. 

Ze strony Akademii Sztuki Wojennej partnerem Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa będzie w szczególności Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa.

image
Z oferty Sklepu Defence24 - zapraszamy!
Reklama

Komentarze

    Reklama