Reklama

Armia i Służby

Spotkanie na szczycie w Legionowie

gen. Andrzejczak i gen. Cavoli
Od lewej: gen. Christopher Cavoli i gen. Rajmund Andrzejczak. Konferencja szefów obrony państw Europy Północnej.
Autor. Sztab Generalny WP (@SztabGenWP)/Twitter

„Niesprowokowana i nieuzasadniona inwazja Rosji na Ukrainę dowiodła, że zawsze musimy być gotowi do obrony naszej suwerenności przed tymi, którzy nam zagrażają” – stwierdził gen. Rajmund Andrzejczak, Szef Sztabu Generalnego WP, podczas spotkania na szczycie w Legionowie.

Reklama

W dowództwie polskich cyberwojsk w Legionowie odbyła się konferencja Szefów Obrony Państw Europy Północnej, której organizatorami byli Sztab Generalny Wojska Polskiego (SG WP) oraz Europejskie Dowództwo USA (U.S. EUCOM). Podczas 2-dniowego (19-20 paźdzernika) wydarzenia omówiono aktualne zagrożenia dla regionalnego bezpieczeństwa. 

Reklama
Reklama

Wśród uczestników znaleźli się dowódcy sił zbrojnych 13 państw. Jak informuje SG WP, mowa o Polsce, USA, Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwie, Łotwie, Niderlandach, Niemczech, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. 

Czytaj też

Jak przystosować się do wojny

Podczas wydarzenia przedstawiciele wojsk dyskutowali na tematy dotyczące kluczowych wyzwań dla bezpieczeństwa tej części świata oraz możliwościach dalszego pogłębiania współpracy. 

Szefowie sił zbrojnych rozważali także sposoby zwiększenia interoperacyjności technologicznej między państwami NATO oraz krajami partnerskimi. 

Legionowo SG WP
Konferencja szefów obrony państw Europy Północnej.
Autor. Sztab Generalny WP (@SztabGenWP)/Twitter

Biorąc pod uwagę sytuację w Ukrainie, uczestnicy konferencji nie mogli sobie pozwolić na pominięcie kwestii zabezpieczenia i odporności infrastruktury krytycznej. Wspólnie zastanawiali się nad tym co zrobić, aby jak najszybciej przystosować się do wojny (m.in. pod kątem ekonomicznym) i wspierać działania sił biorących udział w operacjach. 

Czytaj też

„Zawsze musimy być gotowi”

W trakcie konferencji gen. Rajmund Andrzejczak, Szef Sztabu Generalnego WP, podkreślił, że integracja z sojusznikami i partnerami jest obecnie potrzebna, jak nigdy do tej pory. Słowa generała odnoszą się do wojny za naszą wschodnią granicą, która bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale również innych państw regionu.  

„Niesprowokowana i nieuzasadniona inwazja Rosji na Ukrainę dowiodła, że zawsze musimy być gotowi do obrony naszej suwerenności przed tymi, którzy nam zagrażają” – zaznaczył generał.

Tegoroczna Konferencja Szefów Obrony Państw Europy Północnej odbywa się po raz pierwszy w diametralnie zmienionym środowisku bezpieczeństwa, zmienionym przez rosyjskie akty przemocy, jakich nie widziano w Europie od dziesięcioleci.
Gen. Rajmund Andrzejczak, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Przedstawiciel polskiego wojska odniósł się również do przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO. W jego ocenie rozszerzenie sojuszu o wspomniane państwa „zmienia mapę polityczną, geografię strategiczną i układ sił w regionie Morza Bałtyckiego”. A dla Rosji to kolejne dylematy strategiczne. 

gen. Andrzejczak
Gen. Rajmund Andrzejczak podczas konferencji szefów obrony państw Europy Północnej.
Autor. Sztab Generalny WP (@SztabGenWP)/Twitter

  #READ[ articles: 1012357 | showThumbnails: true ]

Siłą jest jedność

Z kolei gen. Christopher G. Cavoli, szef U.S. EUCOM, podkreślił, że konferencja pozwoliła na przeprowadzenie rozmów, których wartość jest bezcenna dla wszystkich uczestniczących w niej państw. 

„Siłą naszego sojuszu jest jedność. Idąc razem naprzód zawsze będziemy silniejsi” – stwierdził amerykański generał. 

gen. Christopher Cavoli
Gen. Christopher Cavoli podczas konferencji szefów obrony państw Europy Północnej.
Autor. Sztab Generalny WP (@SztabGenWP)/Twitter

  #READ[ articles: 1012740 | showThumbnails: true ]

Spotkanie starszych podoficerów

Ponadto, w ramach konferencji odbyło się spotkanie Starszych Podoficerów Dowództw państw Europy Północnej i Stanów Zjednoczonych. Miało to miejsce w 19 października w Warszawie – informuje SG WP. 

Z założenia rozmowy miały przyczynić się do wypracowania koncepcji interoperacyjności korpusu podoficerskiego w Europie Północnej. 

Oczywiście omówiono bieżącą sytuację w tej części świata, a także przeanalizowano podejmowane działania na rzecz korpusu podoficerów.

Czytaj też

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Komentarze