Reklama

Armia i Służby

Polska przejmuje rolę koordynatora unijnego cyberzespołu

Fot. European Parliament/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0
Fot. European Parliament/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0

Polska na najbliższy rok przejmuje rolę koordynatora unijnego Zespołu Szybkiego Reagowania w Cyberprzestrzeni w projekcie PESCO Cyber Rapid Response Team and Mutual Assistance in Cyberspace. „W trakcie najbliższych dwunastu miesięcy (…) będziemy dążyć do dalszego pogłębiania współpracy w ramach Projektu PESCO CRRT,  poprawy wzajemnej wymiany informacji oraz budowy wspólnych kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa” – odniósł się do sprawy gen. bryg. Karol Molenda, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

„Program, w ramach którego działa Zespół Szybkiego Reagowania w Cyberprzestrzeni (CRRT), jest realizowany od 2018 roku w ramach stałej współpracy strukturalnej UE (Permanet Structred Cooperation - PESCO). W skład zespołu CRRT wchodzą specjaliści z zakresu cyber z sześciu krajów Unii Europejskiej uczestniczących w projekcie - Chorwacji, Estonii, Litwy, Holandii, Rumunii oraz Polski. Z ramienia Polski w projekcie uczestniczą eksperci z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni” – czytamy w oficjalnym komunikacie CYBER.MIL.PL.

Jak wskazano, państwem wiodącym w projekcie jest Litwa, pozostali członkowie zmieniają się co rok przyjmując rolę koordynatora - tzw. kraju rotacyjnego. Do jego zadań należy koordynowanie technicznych i operacyjnych aspektów działania międzynarodowego zespołu Cyber Rapid Response Team.

W komunikacie podkreślono, że Zespół Szybkiego Reagowania w Cyberprzestrzeni został utworzony na podstawie podpisanego w marcu 2020 roku porozumienia o współpracy (Memorandum of Understanding - MoU), a jego podstawowym zadaniem jest udzielanie wsparcia uczestnikom projektu podczas reagowania na groźne incydenty cyberbezpieczeństwa. Jak tłumaczy CYBER.MIL.PL, każdy kraj uczestniczący w projekcie może wystąpić o wsparcie zespołu np. w związku z wystąpieniem zagrożenia lub ataku w cyberprzestrzeni. CRRT podejmuje działanie w ciągu 72 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby przez państwo lub instytucję potrzebującą takiego wsparcia.

„Zagrożenie płynące z cyberprzestrzeni nigdy nie były tak realne jak obecnie” – zaznaczył gen. bryg. Karol Molenda, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. „Każdy z unijnych krajów buduje swoje struktury dbające o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, co - choć jest niezbędne - może nie wystarczyć. Tylko współpraca i wymiana informacji pozwoli nam skutecznie przeciwstawiać się naszym przeciwnikom” - dodał.

W komunikacie zwrócono uwagę, że zgodnie z założeniami MoU, zespół CRRT stanowi wsparcie w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni podejmowane na szczeblach narodowych, UE i międzynarodowych, zmierzając do podniesienia bezpieczeństwa bez konieczności powielania istniejących rozwiązań i struktur.

W przyszłości zakres zadań zespołu CRRT może zostać poszerzony m.in. o wspieranie innych państw Unii Europejskiej lub instytucji UE tłumaczy CYBER.MIL.PL. Oprócz powołania CRRT kolejnym celem projektu jest pozyskanie dedykowanych narzędzi tzw. Cyber Toolbox dla zespołów RRT, w tym w szczególności dla CRRT. Pozyskanie Cyber Toolbox będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

„W trakcie najbliższych dwunastu miesięcy, podczas których będziemy zajmować zaszczytną, ale i odpowiedzialną rolę w projekcie, będziemy dążyć do dalszego pogłębiania współpracy w ramach Projektu PESCO CRRT,  poprawy wzajemnej wymiany informacji oraz budowy wspólnych kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa.  Realizacji tych celów służą zaplanowane na rok 2021 szkolenia, ćwiczenia zespołu CRRT oraz pozyskiwanie z wykorzystaniem funduszy unijnych nowych narzędzi” – podkreślił gen. bryg. Karol Molenda.

Informacja prasowa CYBER.MIL.PL

image

Komentarze