Reklama

Armia i Służby

Polska bierze udział w Cyber Coalition. Celem ćwiczenia obrona cyberprzestrzeni

fot. ncbc.wp.mil.pl
fot. ncbc.wp.mil.pl

Polska kolejny raz bierze aktywny udział w ćwiczeniu Cyber Coalition, flagowym ćwiczeniu NATO dotyczącym wspólnej obrony w cyberprzestrzeni.

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni weźmie udział w ćwiczeniach w dniach od 29 listopada do 3 grudnia 2021 roku.

Wydarzenie jest planowane i prowadzone przez Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji, pod przewodnictwem Komitetu Wojskowego NATO. To jedno z ważniejszych ćwiczeń dla   zdolności Rzeczypospolitej Polskiej, do prowadzenia działań w cyberprzestrzeni, szczególnie w perspektywie budowania nowoczesnych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Czym jest Cyber Coalition?

Cyber Coalition, jest organizowane corocznie od 2008 roku. Wspólne instytucje NATO, sojusznicy i partnerzy Paktu przeprowadzają ćwiczenia w celu wzmocnienia sojuszniczych zdolności do odstraszania, wspólnej obrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni i im przeciwdziałaniu. Ma to wesprzeć podstawowe zdolności NATO poprzez doskonalenie wzajemnej współpracy, zwiększyć zaufanie oraz zdolności do prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni.

Przeczytaj także: #CyberMagazyn: Powstaną Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Sprecyzowano cele

Ćwiczenie Cyber Coalition jest prowadzone na bazie infrastruktury estońskiego Cyber Security Exercise and Training Centre (znanym również jako CR14) w Tallinnie, w wirtualnym środowisku symulacyjnym cyber range wspomagającym sojuszników i partnerów NATO. Narodowe zespoły ćwiczące, podobnie jak lokalni trenerzy, uczestniczą w ćwiczeniu ze swoich krajów i lokalizacji, wykorzystując sieć wirtualną, natomiast mała grupa kierowania i oceny ćwiczenia znajduje się w Estonii, zbierając i analizując pozyskane informacje.

Cele Cyber Coalition

Cyber Coalition jest ćwiczeniem wzajemnej współpracy, a nie konkurencji, zatem uczestnicy pracują razem, realizując założone cele, wspólnie podejmując wyzwania i rozwiązując zawiłe problemy cyberprzestrzeni, a tym samym osiągając wspólne sukcesy w poszczególnych zadaniach.

Do trzech kluczowych celów Cyber Coalition należą: sprawdzenie istniejących mechanizmów interakcji pomiędzy NATO, sojusznikami i partnerami, aby podnieść poziom współpracy w domenie cyberprzestrzeń; wzmacnianie zdolności sojuszników do prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni, zarówno w sferze wojskowej jak i cywilnej poprzez doskonalenie zdolności do tworzenia świadomości sytuacyjnej, współdzielenia informacji o potencjalnych zagrożeniach, a także zarządzania procesem obsługi incydentów w cyberprzestrzeni; dostarczanie wniosków i spostrzeżeń na temat transformacji NATO w zakresie działań w cyberprzestrzeni, identyfikując niepełne zdolności, formułując wymagania szkoleniowe na kolejne edycje i ocenę efektywności procedur.

Integracja środowiska specjalistów NATO w cyberprzestrzeni

W Cyber Coalition uczestniczy co roku około 1 tys. specjalistów z 30 krajów sojuszniczych NATO rozsianych po całym świecie oraz wielu parterów Sojuszu i Unii Europejskiej.

Ćwiczenie zapewnia możliwość podniesienia poziomu zintegrowania działań w cyberprzestrzeni na poziomie dowództw strategicznych pomiędzy Sojuszniczym Dowództwem ds. Transformacji (ACT) a Sojuszniczym Dowództwem ds. Operacji (ACO).

Zapewnia również możliwość doskonalenia procesów Centrum Operacji Cybernetycznych NATO (NATO CyOC) w zakresie raportowania o zagrożeniach doświadczanych w cyberprzestrzeni, a także sprawdzenia koncepcji nowych taktyk, technik i procedur (TTP). 

Obrona własnej cyberprzestrzeni

W 2016 roku podczas Szczytu w Warszawie, NATO uznało cyberprzestrzeń jako kolejną, równoważną z innymi, domenę operacyjną. Od tej pory, Sojusz intensywnie podnosi swoje zdolności do prowadzenia operacji i rozwoju działań bojowych, organizując liczne ćwiczenia. Cyber Coalition dostarcza platformę do doskonalenia umiejętności.

/NCBC/NB


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Reklama

Komentarze (1)

  1. Dalej patrzący

    Polska powinna postawić na cyberarmię. Najlepszą na świecie - co wymaga najlepiej opłacanych speców. Do zadawania takich strat i chaosu przeciwnikowi, żeby nie wiedział w co ręce włożyć. Do zbierania kompromatów [także na PE i KE i Berlin i Paryż] - do szpiegostwa, w tym szpiegostwa przemysłowego. Najbardziej opłacalne - i możliwe w krótkim czasie - pod warunkiem zdecydowania i finansów - a nie dialogowania, odwlekania i budowania struktur pod stołki.

Reklama