Reklama

Armia i Służby

NCBC zabezpieczy polsko-amerykańskie ćwiczenia

fot. mjr R.Siemaszko/DPI MON/Domena publiczna
fot. mjr R.Siemaszko/DPI MON/Domena publiczna

Cyberspecjaliści z MONu zabezpieczą jedne z najważniejszych ćwiczeń obrony powietrznej na świecie. Do ich zadań należeć będzie m.in. przygotowanie skomplikowanej infrastruktury do przeprowadzenia ćwiczeń.

Już we wrześniu odbędzie się w Polsce jedno z najważniejszych międzynarodowych ćwiczeń obrony powietrznej na świecie pk. Astral Knight. Istotną rolę w ich organizacji odgrywa ekspercka cyber jednostka MON, czyli Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz jej jednostki podległe, które pomagają w przygotowaniu skomplikowanej infrastruktury koniecznej do przeprowadzenia ćwiczenia.

Międzynarodowe wojskowe ćwiczenie taktyczne odbędzie się w dniach 17-25 września 2020 r. Docelowo jego organizacja planowana jest w Polsce co dwa lata. Ich celem jest sprawdzenie zdolności przygotowania i prowadzenia polsko-amerykańskiej i koalicyjnej zintegrowanej obrony powietrznej (ang. Integrated Air and Missile Defence – IAMD) koniecznej do osłony sił eFP stacjonujących na wschodniej flance NATO.

W ćwiczeniu weźmie udział szereg kluczowych jednostek MON m.in.: Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, jednostki wojskowe podległe COP-DKP, wydzielone siły i środki 1. i 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej i 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej, wydzielone siły i środki United States Air Forces in Europe (USAFE) oraz przedstawiciele Sił Powietrznych Litwy, Łotwy i Estonii w roli obserwatorów.

Niezbędnego wsparcia eksperckiego na etapie planowania, przygotowania i uruchomienia systemu łączności i informatyki udzielają specjaliści NCBC oraz (podległych mu) Regionalnych Centrów Informatyki. Zabezpieczenie teleinformatyczne realizowane jest na rzecz jednostek SZRP oraz na prośbę USA, dla jednostki USAFE (United States Air Force in Europe) stacjonującej w niemieckim Ramstein.

Zbudowanie polsko-amerykańskiego systemu teleinformatycznego w oparciu o zasady kompatybilności FMN oraz uruchomienie w nim kluczowych dla IAMD usług wsparcia dowodzenia to jeden z najważniejszych celów ćwiczenia, którego osiągnięcie nie byłoby możliwe bez NCBC.

Informacja prasowa NCBC

Reklama

Komentarze

    Reklama