Reklama

Armia i Służby

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni zabezpieczy ćwiczenia ANAKONDA-20

Fot. Kpt. Monika Wywiórka, St.szer. Kamil Śpiączka/Dowództwo operacyjne
Fot. Kpt. Monika Wywiórka, St.szer. Kamil Śpiączka/Dowództwo operacyjne

W dniu 1 czerwca 2020 r. rozpoczęła się 8 edycja ćwiczenia pk. ANAKONDA-20, w której udział bierze około 5 tys. żołnierzy Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej.

Ćwiczenia mają charakter defensywny i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu. Proces przygotowania ćwiczenia sprostać musiał wielu zmiennym, które związane były w szczególności z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie.

Za całokształt prac przygotowawczych odpowiada Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, ale w przedsięwzięciu uczestniczą żołnierze na co dzień służący w wielu różnych jednostkach.

W tym roku, w ramach ANAKONDA-20 szczególnie widoczna będzie działalność Marynarki Wojennej, ukierunkowana na doskonalenie współdziałania sił okrętowych, brzegowych oraz lotnictwa morskiego MW RP. Działania osłaniać będą pododdziały Morskiej Jednostki Rakietowej na poligonach oraz w przestrzeni powietrznej wzdłuż całego wybrzeża.

W ćwiczeniach biorą udział okręty z 3. Flotylli Okrętów w Gdynia oraz 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu przy udziale innych rodzajów Sił Zbrojnych RP. Całością działań na morzu dowodzi Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego. W tym roku ze względu na zagrożenie pandemią wirusa SARS-CoV-2, manewry odbywają się bez udziału przedstawicieli sojuszników i krajów partnerskich.

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz jednostki podporządkowane, tj. Centrum Projektów Informatycznych, Regionalne Centrum Informatyki Warszawa, Regionalne Centrum Informatyki Kraków, Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz, Regionalne Centrum Informatyki Olsztyn oraz Regionalne Centrum Informatyki Gdynia zapewniają wsparcie wszystkim ćwiczącym dowództwom i jednostkom wojskowym. Zadania realizowane przez NCBC oraz JP obejmują zabezpieczenie teleinformatyczne sieci, systemów i usług wykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz monitorowanie ich stanu bezpieczeństwa, z a także zarządzanie i utrzymanie stacjonarnych elementów systemu łączności w regionie odpowiedzialności Centrum.

NCBC i właściwe RCI odpowiadają również za wydzielenie i utrzymanie obsady II i III linii wsparcia użytkowników systemów IT złożonej z Administratorów Systemów i Usług Informatycznych, planowanych do użycia w ramach ćwiczenia.

Informacja prasowa NCBC

Reklama

Komentarze

    Reklama