Reklama

Armia i Służby

MON z nowym pełnomocnikiem. Zajmie się łącznością i informatyką

Autor. 16 Dywizja Zmechanizowana (@16Dywizja)/Twitter

Resort obrony narodowej, dostrzegając wagę i znaczenie nowoczesnych środków łączności, powołuje pełnomocnika ds. rozwoju zintegrowanego systemu łączności i informatyki.

19 stycznia w dzienniku urzędowym Ministra Obrony Narodowej ukazała się niezwykle istotna dla korpusu informatyki i łączności  decyzja nr 5/MON.

Określa ona tryb powołania oraz zadania i uprawnienia pełnomocnika. Na tym etapie resort nie ujawnił jakie są plany personale związane z objęciem tej funkcji. Redakcja Defence24 zwróciła się w tej sprawie z pytaniem do Centrum Operacyjnego MON.

Jednak praktyka pokazuje, że najpewniej informacje związane z wyznaczeniem pełnomocnika zostaną przekazane na twitterowym profilu ministra Mariusza Błaszczaka.

Uprawnienia i zdania pełnomocnika

Wczytując się w zapisy decyzji warto zauważyć, że powoływany przez szefa resortu pełnomocnik będzie realizował zadania w zakresie integracji systemów łączności i informatyki, przedstawiał propozycje, przygotowane we współpracy z Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, Departamentem Cyberbezpieczeństwa MON, Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni - Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Dowództwem Generalnym RSZ i Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej - w zakresie rozwoju systemów łączności i informatyki. Chodzi o planowanie, koordynację i nadzór programów, projektów i procesów w zakresie budowy zdolności Sił Zbrojych RP. 

W decyzji określono cały katalog zadań pełnomocnika, który obejmuje:

 • przeprowadzenie, do dnia 31 marca 2022 r., analizy i oceny stanu integracji systemów łączności i informatyki w resorcie obrony narodowej oraz określenie potrzeb w tym zakresie; 
 • opracowanie, do dnia 29 kwietnia 2022 r., wytycznych Ministra Obrony Narodowej w zakresie integracji systemów łączności i informatyki, wykorzystywanych w pozyskiwanym sprzęcie wojskowym z istniejącymi systemami eksploatowanymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • wsparcie procesów decyzyjnych kierownictwa resortu obrony narodowej w obszarze integracji systemów łączności i informatyki poprzez przygotowywanie specjalistycznych opinii i analiz; 
 • przegląd, analiza i wyselekcjonowanie zidentyfikowanych potrzeb dla zdolności sprzętowych, zdefiniowanych wymagań sprzętowych oraz potrzeb bieżących, dotyczących wykorzystania zintegrowanych systemów łączności i informatyki w zakresie zdolności do rozpoznania, dowodzenia i wsparcia procesów zdolności do rażenia z wykorzystaniem danych przekazywanych w czasie rzeczywistym; 
 • przygotowanie, do dnia 30 września 2022 r., strategii resortu obrony narodowej w zakresie integracji systemów łączności i informatyki wykorzystujących dane pozyskiwane ze sprzętu wojskowego w czasie rzeczywistym - sieciocentryczność; 
 • inicjowanie oraz wspieranie działań komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, w obszarze przedsięwzięć związanych z budową zdolności operacyjnych z wykorzystaniem systemów łączności i informatyki; 
 • proponowanie zapisów i zmian zapisów w programie rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i planach pochodnych w odniesieniu do rozwoju zintegrowanego systemu łączności i informatyki, w ramach koncepcji rozwoju zdolności planów rozwoju zdolności oraz programów operacyjnych; 
 • udzielanie merytorycznego, eksperckiego wsparcia procesów analitycznych i realizacyjnych dotyczących integracji systemów łączności i informatyki wykorzystywanych w pozyskiwanym sprzęcie wojskowym; 
 • monitorowanie procesu integracji systemów łączności i informatyki i przedstawianie meldunków Ministrowi Obrony Narodowej w tym zakresie.

Pełnomocnicy a kompetencje

Pełnomocnik został uprawniony na podstawie wskazanej decyzji do kierowania wniosków dotyczących budowy zdolności operacyjnych w obszarze łączności i informatyki do komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej lub nadzorowanych przez MON. 

Obsługę administracyjną pełnomocnika będzie zapewniał Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pełnomocnik będzie mógł liczyć na pomoc w tym zakresie ze strony osób zajmujących kierownicze stanowiska w MON oraz dowódców, dyrektorów i kierowników komórek organizacyjny resortu.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że aktualnie w obszarze łączności, informatyki oraz cyberbezpieczeństwa funkcje pełnomocników pełnią także Aneta Trojanowska, jako pełnomocnik ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz gen. bryg. Karol Molenda, jako pełnomocnik ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Nowy pełnomocnik będzie zatem uzupełniał działania podejmowane przez osoby kierujące Departamentem Cyberbezpieczeństwa MON i Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni - Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Czytaj też

Chcemy być także bliżej Państwa - czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać - zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Reklama
Reklama

Komentarze (1)

 1. AdSumus

  Dla czego nie ministra? Mamy ich chyba ze 100, Jeden więcej nie zrobi różnicy. (Żaden inny kraj chyba tylu nie ma. )

Reklama