Reklama

Armia i Służby

III. edycja Konkursu MON o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego. Wyniki poznamy 16 grudnia

Dyrektor Aneta Trojanowska
Dyrektor Aneta Trojanowska
Autor. Leszek Chemperek, CO MON

Konkurs Ministra Obrony Narodowej dla autorów najlepszych prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich oraz rozpraw doktorskich, właśnie dobiega końca. Zgłoszone do konkursu prace pochodzą z uczelni z całej Polski i dotyczą cyberbezpieczeństwa oraz kryptologii. Jego wyniki zostaną ogłoszone już jutro.

Konkurs był przeprowadzony w dwóch kategoriach: na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską oraz w drugiej kategorii - na najlepszą rozprawę doktorską.

Łączna suma nagród w Konkursie wynosi 43 tys. zł - nagrodami w kategorii I są: I nagroda – 8 tys. zł, II nagroda – 5 tys. zł, III nagroda – 3 tys. zł. Natomiast w II kategorii można otrzymać: I nagroda – 12 tys. zł, II nagroda – 9 tys. zł, III nagroda – 6 tys. zł.

„Konkurs Ministra Obrony Narodowej o nagrodę im. Mariana Rejewskiego jest inicjatywą realizowaną w ramach jednego z najważniejszych programów MON - CYBER.MIL.PL. Celem programu jest budowa struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo poprzez m.in. ich konsolidację oraz rozwój zdolności Sił Zbrojnych RP, w tym przede wszystkim przygotowanie oraz wyszkolenie i rozwój kadr (żołnierzy i pracowników cywilnych) – mówi w rozmowie z CyberDefence24.pl Aneta Trojanowska, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w MON i pełnomocnik MON ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Cele konkursu

Konkursowi przyświeca kilka kluczowych celów. Pierwszym z nich jest inspirowanie młodych osób do zainteresowania się tematyką szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Kolejnym jest inspirowanie i zachęcanie środowiska akademickiego do prowadzenia badań i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie cyber i krypto. To także możliwość popularyzowania wiedzy, budowania świadomości oraz zainteresowań studentów przedmiotową problematyką.

„Cyberbezpieczeństwo stanowi dla Ministerstwa Obrony Narodowej jeden z priorytetowych obszarów aktywności, to dlatego podejmuje kompleksowe działania, które służą doskonaleniu potencjału oraz zdolności Sił Zbrojonych RP do działania w domenie operacyjnej cyberprzestrzeni. Szczególnie istotne jest promowanie tego obszaru wiedzy, nauki i badań w sposób przemyślany, a zarazem atrakcyjny i nowoczesny. Tak, aby dotrzeć z przekazem także do młodych ludzi i - szerzej – całego środowiska akademickiego inspirując je m.in. poprzez prezentację nie tylko działań współczesnych (i to się oczywiście dzieje), ale także dorobek historyczny przypominając postacie takie, jak nasi wybitni matematycy: Rejewski, Zygalski i Różycki, którzy wspólnie dokonali tego, co wówczas wydawało się niemożliwe, tj. „złamali” szyfr niemieckiej maszyny Enigma. W powszechnym przekonaniu, pozwoliło to Aliantom na zwycięstwo i skróciło czas wojny – jak się szacuje – o 2-3 lata. Osoby, które tego dokonały mają zatem już swoje stałe miejsce w historii nie tylko Polski, ale także świata. Wybór na patrona konkursu jednej z osób, które były w zespole matematyków pracujących nad szyframi niemieckimi, był zatem oczywisty” – wyjaśnia Aneta Trojanowska w rozmowie z CyberDefence24.pl.

Celem konkursu ma być także popularyzowanie Sił Zbrojnych jako miejsca innowacyjnego i atrakcyjnego nie tylko do podjęcia służby, ale również do dzielenia się wiedzą oraz do inspirowania kolejnych uczestników do wzięcia udziału w następnych edycjach wydarzenia.

Wyniki trzeciej edycji konkursu zostaną ogłoszone 16 grudnia br.

Laureatów wyłoniła kapituła, w której zasiedli: przewodniczący kapituły - dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni - gen. bryg. Karol Molenda; szef zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6 Sztabu Generalnego WP - płk Piotr Chodowiec; dyrektor zarządu VI Służby Kontrwywiadu Wojskowego - płk Borys Iwaszko; dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego - dr inż. Marek Różycki; zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – szef CSIRT MON - płk Łukasz Jędrzejczak.

„Niezwykle cieszy nas fakt, że konkurs spotkał się z tak pozytywnym odbiorem. Do tej pory blisko 130 osób łączących swój rozwój z obszarem szeroko rozumianego bezpieczeństwa przysłało do nas prace kończące kolejny etap swojej edukacji. To bardzo dużo, jak na tak wymagającą dziedzinę nauki. Co ważne, prace konkursowe są zgłaszane nie tylko przez uczelnie wojskowe, czy – szerzej – państwowe. Mamy także przypadki prac, które wpływają z uczelni prywatnych, co dowodzi, że wiedza nawet z tak wąskich dziedzin, jak kryptologia jest w świecie polskiej nauki rozproszona, a konkurs – jak w soczewce – pozwala tę wiedzę skondensować i skupić, a nam – jako resortowi – pozwala dotrzeć do osób, które interesują się tym zagadnieniem i być może (w co wierzymy) zachęcić do tego, by dalszą swoją zawodową ścieżkę związały właśnie z resortem obrony narodowej – stwierdza dyrektor Aneta Trojanowska.

Kolejna, tj. IV. edycja Konkursu o Nagrodę im. M. Rejewskiego zostanie ogłoszona w I. kwartale 2022 roku. „Planujemy, że dopuszczone w niej zostaną też prace napisane w języku angielskim – taka propozycja zostanie przedstawiona ministrowi jako zmiana w regulaminie – zapowiada dyrektor Trojanowska.

Departament Cyberbezpieczeństwa w MON

W związku z utworzeniem w strukturze MON nowej komórki organizacyjnej – Departamentu Cyberbezpieczeństwa - decyzją Ministra Obrony Narodowej z 20 września br. – NCBC jest głównym partnerem jednostki do realizowania zadań w zakresie budowania struktur odpowiedzialnych za polskie cyberbezpieczeństwo.

Zobacz także: #CyberMagazyn: Wojsko Polskie potrzebuje specjalistów, nie typów „macho”

„Współpracujemy z wszystkimi jednostkami resortu obrony narodowej, które zajmują się problematyką cyberbezpieczeństwa, w tym z NCBC, które zostanie przeformowane w Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, ośrodkami szkoleniowymi, takimi jak np. Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, a także Wojskowym Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym i z wieloma innymi, które przyczyniają się do wzrostu potencjału całego resortu w tym obszarze” – podsumowuje dyrektor Aneta Trojanowska.

Więcej informacji o konkursie znajduje się pod linkiem .

Materiał powstał we współpracy z NCBC.

Reklama

Komentarze

    Reklama