Reklama

Armia i Służby

Gen. Molenda: „Tak jak inne wojska, tak i cyberżołnierze muszą mieć swój poligon”

Fot. Inauguracja Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa/YouTube
Fot. Inauguracja Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa/YouTube

„Chcemy utworzyć jednostkę, która będzie od początku do końca kształcić specjalistów z myślą o siłach zbrojnych. (…) Wierzę, że z czasem Centrum stanie się rozpoznawalną marką w skali międzynarodowej” – podkreślił szef MON Mariusz Błaszczak podczas oficjalnej inauguracji funkcjonowania Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. „Tak jak inne wojska, tak i cyberżołnierze też muszą mieć swój poligon. Centrum będzie właśnie takim poligonem” – opisał nowo powołaną jednostkę dyrektor NCBC gen. bryg. Karol Molenda.

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (ECSC) to jednostka podporządkowana Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i dyslokowana na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz w kompleksie wojskowym Nr 2147 w Wałczu.

Głównym zadaniem nowej instytucji jest szkolenie żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej w domenie operacyjnej cyberprzestrzeni w zakresie szeroko pojętego obszaru: cyber, krypto i IT w oparciu o dedykowany wojskowy cyfrowy poligon – Cyber Range. Dzisiaj miała miejsce oficjalna inauguracja ECSC, w której udział wzięli m.in.: szef MON Mariusz Błaszczak, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) oraz pełnomocnik MON ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (WOC) gen. bryg. Karol Molenda oraz dyrektor utworzonego ECSC Paweł Dziuba.

image
Fot. Przemówienie szefa MON Mariusza Błaszczaka podczas inauguracji Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (ECSC) / YouTube

 

W ramach swojego przemówienia podczas inauguracji minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że współcześnie cyberprzestrzeń jest najważniejszą dziedziną funkcjonowania państwa, ponieważ coraz więcej sfer życia przenosi się do Internetu. Dotyczy to również kluczowych procesów takich jak zarządzania gospodarką, nauczania, edukacji, medycyny itd. Jak wskazał szef resortu obrony, trend ten jest szczególnie widoczny w czasie pandemii koronawirusa.

Państwo ma funkcjonować niezależnie od sytuacji. Cyberbezpieczeństwo jest najpoważniejszym wyzwaniem i najpilniejszym priorytetem polskiego rządu

Minister Mariusz Błaszczak

 

Podczas przemówienia minister przywołał również decyzję Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), który w 2016 roku uznał cyberprzestrzeń za obszar działań militarnych. W tym kontekście zaznaczył, że Polska dostosowała się do nowych wymogów NATO powołując program CYBER.MIL.PL oraz opracowując szerszą strategię budowy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Polska priorytetowo podchodzi do kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem państwa. Podjęte przez rząd działania mają na celu m.in. skonsolidować rozproszone struktury oraz wykorzystać potencjał specjalistów i ekspertów. Przejawem takiego podejścia jest np. zwiększenie limitu przyjęć na studia wojskowe w obszarze „cyber”.

Zdaniem Mariusza Błaszczaka powołanie Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa to ważny krok w realizacji programu CYBER.MIL.PL. Jak podkreślił, MON chce utworzyć jednostkę, która będzie specjalizowała się w szkoleniu kadry dla armii, a także współpracowała z komercyjnymi firmami i ośrodkami na całym świecie w celu zapewnienia najwyższej jakości kształcenia.

Chcemy utworzyć jednostkę, która będzie od początku do końca kształcić specjalistów z myślą o silach zbrojnych. (…) Wierzę, że z czasem Centrum stanie się rozpoznawalną marką w skali międzynarodowej

 Minister Mariusz Błaszczak

 

Po przemówieniu szefa resortu obrony narodowej swoje stanowisko przedstawił dyrektor NCBC oraz pełnomocnik MON ds. utworzenia WOC gen. bryg. Karol Molenda.

image
Fot. Przemówienie dyrektora NCBC gen. bryg. Karola Molendy podczas inauguracji Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (ECSC) / YouTube.

Na samym początku poparł on słowa Mariusza Błaszczaka wskazując, że powołanie ECSC to „kamień milowy programu CYBER.MIL.PL”. Jak dodał, bardzo dużo już osiągnięto w ramach inicjatywy, lecz nadal jest ona rozwijana w sposób skoordynowany. Generał Karol Molenda podkreślił, że dzisiaj dochodzi kolejny istotny element w postaci Centrum, który będzie miał wpływ na kształt polskiego cyberbezpieczeństwa.

Tak jak inne wojska, tak i cyberżołnierze też muszą mieć swój poligon. ECSC będzie właśnie takim poligonem. Dzięki temu, że nasi żołnierze będą mieć do dyspozycji miejsce, w którym będą mogli się kształcić i trenować, będą coraz skuteczniejsi

 gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor NCBC

 

Dyrektor NCBC wskazał również, że silnie ufa w to, iż Centrum stanie się dogodnym miejscem do rozwijania umiejętności polskich żołnierzy. „Czy nam się to uda? Jestem przekonany, że tak. Już teraz wystarczy spojrzeć na ekspertów i specjalistów pracujących w Siłach Zbrojnych RP” – stwierdził generał Karol Molenda.

Pełnomocnik MON ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni podkreślił także, że Paweł Dziuba jest odpowiednią osobą do pełnienia funkcji dyrektora Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa ze względu na posiadaną wiedzę i umiejętności.

Jestem pewien, że ECSC będzie w 100% realizowało swoje założenia. Ufam, że Centrum pokaże, iż istnieje możliwość transformacji wiedzy i umiejętności do naszych przyszłych specjalistów

gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor NCBC

 

Podczas oficjalnej inauguracji ECSC głos zabrał również dyrektor Centrum Paweł Dziuba. Na wstępie skierował on szczególne podziękowania pod adresem resortu obrony narodowej, który przyczynił się do powstania „poligonu” szkoleniowego dla polskich sił zbrojnych.

image
Fot. Przemówienie dyrektora Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (ECSC) Pawła Dziuby podczas inauguracji / YouTube.

 

Paweł Dziuba wskazał, że cyfryzacja zmienia państwo w tempie, w jakim jeszcze kilka lat temu nikt się nie spodziewał. W związku z tym MON traktuje domenę „cyber” jako jeden z priorytetowych obszarów. Odzwierciedleniem tego jest program CYBER.MIL.PL, w którym jeden z filarów stanowi edukacja, szkolenie oraz trening.

Misją Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa jest budowanie kapitału eksperckiego w trzech aspektach: cyberbezpieczeństwo, kryptologia, IT

 Paweł Dziuba, dyrektor ECSC

 

Funkcjonowanie nowopowstałego Centrum oddziałuje na resort obrony narodowej, dlatego też zostało podporządkowane jego strukturom. Pomimo że oficjalna inauguracja ma miejsce dzisiaj (tj. 18.11.2020r.), od 9 listopada trwają już pierwsze szkolenia. Odbywają się one w trybie zdalnym, stacjonarnym i hybrydowym.

W ramach wydarzenia Paweł Dziuba omówił także cele ECSC na najbliższy rok. Wśród nich wymienił m.in. przeszkolenie 2,5 tys. osób, rozbudowę bazy, nawiązanie współpracy ze strategicznymi partnerami czy pozyskanie zaawansowanego „cyberpoligonu”.

image
Z oferty Sklepu Defence24 - zapraszamy!

Komentarze