Reklama

Armia i Służby

Delegacja Sił Zbrojnych Szwajcarii w NCBC, tematem rozmów: doświadczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa

fot. ncbc.wp.mil.pl
fot. ncbc.wp.mil.pl

Dyrektor NCBC przyjął delegację sił zbrojnych Szwajcarii. Polsko-szwajcarskie spotkanie odbyło się w siedzibie Centrum w Legionowie. Dyrektorowi NCBC, gen. bryg. Karolowi Molendzie towarzyszyli szefowie pionów cyber i krypto, główny specjalista NCBC oraz szef Oddziału Współpracy Międzynarodowej i Komunikacji Społecznej NCBC. 

Delegacji szwajcarskiej przewodniczył gen. dyw. Alain Vuitel, dyrektor Project Cyber Command, czyli instytucji powołanej do sformowania struktur cyber w siłach zbrojnych Szwajcarii. W sześcioosobowej grupie gości byli oficerowie odpowiedzialni za obronę cyberprzestrzeni i bezpieczeństwo oraz Attaché Obrony Szwajcarii w Polsce - Col Markus Widmer.

Project Cyber Command otrzymało zadanie analogiczne do przedsięwzięcia, które realizuje Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Stąd też kilkumiesięczne starania strony szwajcarskiej o organizację spotkania, które było miejscem wymiany doświadczeń, praktyk oraz rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych i prawnych związanych z tworzeniem struktur cyber command.

Podczas wystąpienia polskiej strony omówiono strukturę, rolę i zakres odpowiedzialności NCBC w polskim systemie cyberbezpieczeństwa oraz sposób i dotychczasowe postępy w zakresie realizacji procesu tworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Prezentacja strategii dot. cyberbezpieczeństwa

Briefing gości obejmował prezentację strategii i struktur dotyczących cyberbezpieczeństwa w narodowych siłach zbrojnych oraz dotychczasowych doświadczeń szwajcarskiej jednostki Swiss Cyber Security Center.

Gen. dyw. Alain Vuitel oraz delegacja strony szwajcarskiej zwiedzili też tzw. NOC (Network Operations Center), w którym w trybie 24/7 monitorowana jest dostępność i poprawność działania sieci teleinformatycznych, a także tzw. SOC (Security Operations Center), odpowiedzialne za monitorowanie w trybie ciągłym aktywności i bezpieczeństwa w sieciach wojskowych resortu obrony narodowej.

W rozmowie z dyrektorem NCBC gen. dyw. Alain Vuitel przyznał, że bacznie obserwuje działania realizowane przez Centrum w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz budowania WOC, także w ramach polskiego programu MON Cyber.mil.pl.

Spotkanie zakończyła dwustronna dyskusja na temat możliwości podjęcia współpracy między Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Project Cyber Poland m.in. w ramach projektów z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

image
Reklama

Komentarze

    Reklama