Reklama

Polityka i prawo

Wyłączenie internetu może doprowadzić kraj do bankructwa

  • Żołnierz Przyszłości Projekt Bumar
    Żołnierz Przyszłości Projekt Bumar

Według raportu Brookings przygotowanego przez Darella Westa wyłączanie dostępu do internetu w różnych częściach świata mogło przynieść nawet 2,4 mld dolarów strat. Mogłyby one dotyczyć zarówno firm, jak i organizacji rządowych, które swoje operacje w znacznej większości wykonują w sieci.

Darell West zaczyna raport od przedstawienia strat poniesionych w 2011 roku w Egipcie w wyniku wyłączenia sieci. W ten sposób starano się zapanować nad antyrządowymi demonstracjami, które wtedy miały miejsce. Administracja rządowa wyłączyła usługi sieciowe na 5 dni. Według OECD straty wyniosły co najmniej 90 mln dolarów. Gdyby administracja kontynuowała zamknięcie internetu przez rok, to PKB całego kraju mogłoby zmaleć o co najmniej 3 proc.

Autor raportu zanalizował 81 zdarzeń, które doprowadziły do wyłączenia całości bądź przynajmniej części sieci w 19 krajach. Wszystkie te zdarzenia miały charakter krótkookresowy i realnie odbiły się na gospodarce państw, które zdecydowały się na takich ruch. Mowa tu nawet o sumie 2,4 mld dolarów. Są to jednak dane szacunkowe, które przygotował Darell West. Największym poszkodowanym mają być Indie, które miały stracić nawet miliard dolarów.

Kolejnym poszkodowanym jest Arabia Saudyjska, gdzie koszty wyłączenia sieci miały sięgnąć 465 mld dolarów. Z kolei w Maroku koszty te prawdopodobnie wyniosły 320 mln dolarów. W tym zestawieniu brakuje takich krajów jak Rosja czy Chiny, gdzie przeprowadzenie badań byłoby bardzo trudne. Po pierwsze większość firm działających w tych krajach jest bardzo podporządkowana administracji rządowej, po drugie kraje te nie ogłaszają drogą oficjalną strat spowodowanych podobnymi zdarzeniami.

Autor w swoim raporcie skupił się wyłącznie na stratach wygenerowanych przez brak dostępu do internetu oraz usług. Warto jednak pamiętać, że przy dłuższych lub częstszych okresach bez dostępu do sieci, różne firmy mogą zdecydować o opuszczeniu kraju ze względu na jego niestabilność. Jednak skutki związane z wyłączeniem internetu według Westa nie ograniczają się tylko do tych związanych z rozwojem gospodarki.

Zdaniem autora w wyniku blokady mogą ucierpieć także obywatele kraju. Odseparowuje ona rodziny od swoich bliskich oraz powoduje spadek popularności rządu wśród obywateli.

Pełen raport jest dostępny na stronie organizacji Brookings.

Czytaj też: Porozumienie na rzecz cyberbezpieczeństwa USA i Indii

Reklama

Komentarze

    Reklama