Reklama

Strona główna

W II połowie 2016 r. użytkownicy wykazali większą świadomość cyberzagrożeń.

Fot. Kaspersky Lab.
Fot. Kaspersky Lab.

Kaspersky Lab uaktualnił swój indeks cyberbezpieczeństwa (Kaspersky Cybersecurity Index) — zestaw wskaźników, które pozwalają ocenić poziom zagrożenia dla użytkowników internetu na całym świecie. Indeks dla drugiej połowy 2016 r. wskazuje na pozytywny trend: liczba osób zaniepokojonych swoim bezpieczeństwem i gotowych zabezpieczyć się przed cyberzagrożeniami nieustannie wzrasta.

Indeks opiera się na badaniu online obejmującym użytkowników z całego świata, przeprowadzanym przez Kaspersky Lab dwa razy w roku. W drugiej połowie 2016 r. badaniu poddano 17 377 respondentów z 28 krajów. 

W tym roku indeks poddano niewielkim modyfikacjom: zmieniono główne wskaźniki, tak aby dokładniej odzwierciedlały życie cyfrowe użytkowników z różnych państw. W obecnym kształcie Kaspersky Cybersecurity Index składa się z trzech głównych wskaźników:

  • Niemający obaw — udział użytkowników, którzy nie wierzą, że mogą stać się celem cyberprzestępców. 
  • Niezabezpieczeni — liczba użytkowników, którzy nie zainstalowali rozwiązania bezpieczeństwa na swoich komputerach, tabletach czy smartfonach.
  • Doświadczający ataków — odsetek użytkowników, którzy padli ofiarą cyberprzestępczości. W II połowie 2016 r. lista incydentów objętych tym wskaźnikiem została rozszerzona.

Kaspersky Cybersecurity Index pozwala przeglądać statystyki dotyczące konkretnych strat finansowych spowodowanych aktywnością cyberprzestępczą oraz porównać dane dotyczące różnych grup użytkowników (na przykład wykorzystywanie smartfonów wśród osób starszych w jednym kraju w porównaniu z młodymi ludźmi w innej części świata).

Globalny indeks dla drugiej połowy roku miał wartość 74-39-29. To oznacza, że 74% użytkowników nie wierzyło, że może stanowić cel cyberprzestępców, 39% respondentów nie stosowało rozwiązań bezpieczeństwa na urządzeniach połączonych z internetem, a 29% badanych zetknęło się z cyberzagrożeniami na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy. Poprzedni indeks wynosił 79-40-29, co oznacza, że sześć miesięcy temu więcej osób sądziło, że problem cyberzagrożeń ich nie dotyczy, i wolało nie stosować ochrony.      

Czytaj też: Nawyki milenialsów zagrażają bezpieczeństwu informacji [WYWIAD]

Odsetek ofiar cyberprzestępczości utrzymał się na tym samym poziomie (29%) ze względu na zmianę wskaźnika w ramach obecnej aktualizacji indeksu. Aby przedstawić pełniejszy obraz, lista cyberzagrożeń obejmuje teraz takie kategorie jak oszustwa finansowe oraz wykorzystanie urządzenia do przeprowadzenia cyberataków. Bez tych zmian średni wskaźnik osób doświadczających ataków na całym świecie wynosiłby 27%, a nie 29%. W praktyce oznacza to, że liczba ofiar w drugiej połowie 2016 r. zmniejszyła się, wzrosła natomiast odpowiedzialność użytkowników za własne bezpieczeństwo. 

Liczba użytkowników, którzy zetknęli się ze szkodliwym oprogramowaniem, zmniejszyła się z 22% do 20%, a koszty usuwania skutków infekcji spadły ze 121 do 92 dolarów. Wzrósł natomiast odsetek osób, które padły ofiarą innych rodzajów zagrożeń. Zwiększyła się na przykład liczba użytkowników dotkniętych przez oprogramowanie ransomware, phishing, a także kradzież czy wyciek danych. Jednocześnie średnia kwota pieniędzy skradzionych przez oszustów internetowych zwiększyła się z 472 do 482 dolarów.

Kaspersky Cybersecurity Index dla drugiej połowy 2016 r. wykazuje pozytywną dynamikę, która — mamy nadzieję — utrzyma się. W Kaspersky Lab robimy wszystko, co w naszej mocy, aby edukować możliwie najwięcej osób w odniesieniu do cyberzagrożeń i sposobów ich zwalczania. Naszym celem jest uczynienie cyberświata miejscem, które jest bezpieczne dla wszystkich. Pracujemy w kierunku stworzenia rzeczywistości, w której ludzie nie tracą swoich danych, swojej tożsamości cyfrowej czy pieniędzy w wyniku działań cyberprzestępczych. Kaspersky Cybersecurity Index to jeden z kroków na drodze do osiągnięcia tego celu.

Andriej Mochola, szef działu odpowiedzialnego za rozwiązania konsumenckie, Kaspersky Lab.

Oprócz samego indeksu oraz danych dotyczących strat finansowych strona zawiera dodatkowe informacje, które dają obraz współczesnego użytkownika internetu. Na przykład ze statystyk wynika, że wciąż rośnie liczba urządzeń połączonych z internetem w przeciętnej rodzinie: w pierwszej połowie roku na jedną rodzinę przypadało 5,9 tego typu sprzętu, podczas gdy w drugim półroczu liczba ta wynosiła już 6,3. Można również zauważyć, że coraz więcej osób korzysta z bankowości internetowej (59% w pierwszej połowie w stosunku do 77% w drugiej połowie roku) oraz cyfrowych systemów płatności (44% w stosunku do 65%).      

źródło: Kaspersky Lab 

Reklama

Komentarze

    Reklama