Reklama

Armia i Służby

W BBN powstał zespół ds. cyberbezpieczeństwa

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego powołany został stały zespół do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. Jego zadaniem będzie m.in. proponowanie oraz opiniowanie kierunków polityki państwa w zakresie ochrony cyberprzestrzeni - czytamy w komunikacie BBN.

Tym samym BBN, jako prezydencki ośrodek analityczny zapewniający ponadresortowe i całościowe spojrzenie na sprawy bezpieczeństwa państwa, chce wspierać oraz inspirować instytucje wiodące w obszarze bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. Rekomendacje wypracowane przez zespół będą mogły stanowić podstawę aktów prawnych i dokumentów strategicznych, jak zatwierdzana przez Prezydenta RP Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP.

Przesłanką powołania zespołu były m.in. wnioski raportu Najwyższej Izby Kontroli z sierpnia 2015 r., wskazujące na braki w koordynacji struktur oraz strategii bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP.

W inauguracyjnym posiedzeniu zespołu wzięli udział szef BBN - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Paweł Soloch, zastępca koordynatora służb specjalnych - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Wąsik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i pełnomocnik MON ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Bartłomiej Grabski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Zdzikot, a także zastępca dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji Piotr Januszewicz.

W skład zespołu powołanego zarządzeniem Szefa BBN z 16 lutego br. weszli eksperci Biura oraz przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych. Członkami Zespołu mogą być także przedstawiciele ministrów właściwych w sprawach informatyzacji, spraw wewnętrznych oraz obrony. Przewodniczącym zespołu został zastępca szefa BBN Jarosław Brysiewicz.

 

Reklama

Komentarze

    Reklama