Reklama

Technologie

XXIX Forum Teleinformatyki: „System informacyjny państwa – dylematy rozwoju”

XXIX Forum Teleinformatyki odbywa się pod hasłem: „System informacyjny państwa – dylematy rozwoju”
XXIX Forum Teleinformatyki odbywa się pod hasłem: „System informacyjny państwa – dylematy rozwoju”
Autor. materiały prasowe

Dwudniowy program tegorocznego Forum obejmuje 13 sesji tematycznych i zamykający obrady kocioł dyskusyjny pt. „Systemy, procesy i usługi autonomiczne”.

Reklama

Artykuł sponsorowany

W oddzielnych sesjach oraz panelach eksperckich Forum omawiane będą różne aspekty rozwoju zastosowań informatyki, z uwzględnieniem doświadczeń i wniosków z okresu pandemii. Dominować będą prezentacje inicjatyw i rozwiązań, których wdrożenie zwiększy efektywność i bezpieczeństwo systemu informacyjnego państwa, postrzeganego zarówno z perspektywy pojedynczego obywatela, jak i podmiotów gospodarczych, społecznych i publicznych.

Reklama

Istotnym wydarzeniem na Forum będzie uroczysta premiera i dyskusja tez zawartych w książce pt. „Cyberbezpieczeństwo - redefinicja zagrożeń”, będącej pokłosiem ubiegłorocznego panelu eksperckiego oraz efektem współpracy Forum Teleinformatyki z Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Po trzech latach wirtualnych i hybrydowych obrad, tegoroczne Forum odbędzie się w tradycyjnej, stacjonarnej formie, umożliwiającej w pełni bezpośredni kontakt uczestników i prelegentów.

Reklama

Więcej informacji i szczegółowa agenda znajduje się na stronie internetowej .

Forum jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych spotkań polskiej branży informatycznej. Tradycyjnie gromadzi najlepszych specjalistów i praktyków aktywnie zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa. Na Forum poruszane są najbardziej aktualne zagadnienia związane z wykorzystaniem informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju, odzwierciedlając tym samym rozwój polskiego rynku IT.

Ramowy program XXIX Forum (szczegóły) :

Sesja 1 – Forum zaproszonych Gości: cele strategii cyfryzacji przedstawi Janusz Cieszyński – Minister Cyfryzacji, a prof. dr hab. Michał Kleiber, pierwszy minister właściwy ds. informatyzacji, wygłosi Złoty Wykład pt. „Jak stawić czoła współczesnym wyzwaniom”.

Sesja 2 – Infrastruktura informacyjna państwa – kluczowe projekty informatyczne to cztery prezentacje rozwiązań: Krajowy system e-Faktur, informatyzacja instytucji publicznych na przykładzie ZUS, systemy i technologie w badaniach statystycznych GUS oraz stan i plany rozwoju usług e-Zdrowia.

Sesja 3 – Statystyka podstawą kreowania polityk gospodarczych i społecznych obejmuje dwie prezentacje: o udostępnianiu danych statystycznych i monitorowaniu usług publicznych (SMUP) oraz panel ekspercki „Statystyka Publiczna – rola i znaczenie w systemie informacyjnym państwa”. Patronem Honorowym sesji jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Sesja 4 – Systemy i technologie informatyczne dla ochrony zdrowia to trzy prezentacje: o Big Data i sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwie i wpływie e-zdrowia na pracę lekarzy i placówki medycznej oraz panel ekspercki: „e-zdrowie w Polsce – kierunki rozwoju i wyzwania”. Partnerem sesji jest Centrum e-Zdrowia.

Sesja 5 – Informatyk – zawód przyszłości obejmuje trzy prezentacje dotyczące potrzeb, planów wzrostu podaży specjalistów i środków wsparcia oraz dyskusję panelowę pt. „Co dalej z umiejętnościami cyfrowymi w Polsce”.

Sesja 6 – Infrastruktura informacyjna państwa – Nagrody „Złotej e-Tarczy” zawiera dwie prezentacje o tematyce: zielona transformacja VeloBanku oraz wspieranie świadomości sytuacyjnej poziomu strategicznego - rozwiązanie SAS Institute.

Sesja 7 – „Rozszerzamy horyzonty” systemy, narzędzia, projekty, inwestycje to trzy prezentacje przedstawiające: realizację projektów cyfrowych Polskiego Funduszu Rozwoju i administracji publicznej, nową erę systemów giełdowych oraz system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP. Partnerami sesji są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA i VeloBank SA.

Sesja 8 – Bezpieczeństwo procesów informacyjnych – cyberbezpieczeństwo. To najbardziej rozbudowana sesja, składająca się z siedmiu prezentacji i zamykającego panelu eksperckiego, połączonego z premierą książki „Cyberbezpieczeństwo – redefinicja zagrożeń (po roku)”. Prezentacje będą dotyczyły m.in. cyberbezpieczeństwa jako usług kluczowych i zadań publicznych, NIS2, detekcji APT, wykorzystania chmury obliczeniowej do wsparcia ciągłości przetwarzania, rozwiązań taśmowych czy wartości czasu w obliczu cyberzagrożeń. Partnerami sesji są: ComCERT SA, Evercom, NASK Państwowy Instytut Badawczy, Simplicity i Wydział Cybernetyki WAT.

Sesja 9 – AI wyzwaniem dla cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, administracji i edukacji – partnerami merytorycznymi są: Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka i Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Prezentacje będą dotyczyły m.in. potrzeb kompetencyjnych sektora teleinformatycznego i nowego podejścia do współpracy z administracją publiczną, strategii rozwoju AI, źródeł pozyskiwania specjalistów AI i cyberbezpieczeństwa. Sesję zakończy panel dyskusyjny „Jak uczyć AI oraz cyberbezpieczeństwa.

Sesja 10 – Noc architektów – zawsze przed północą „Nocne halucynacje wygenerowane przez AI/SI” - tradycyjna, mniej formalna, dyskusja kończąca pierwszy dzień obrad Forum.

Sesja 11 – Forum Administracji Publicznej – to tradycyjny blok prezentacji aktualnego stanu i perspektyw wdrożenia oraz możliwości rozwoju systemu EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją). Partnerami sesji są: Centralny Ośrodek Informatyki i NASK Państwowy Instytut Badawczy.

Sesja 12 – Forum Nowych Idei to sesja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), prezentująca m.in. aktualny stan i możliwości rozwoju zastosowań sztucznej inteligencji w automatyzacji procesów w administracji państwowej. Sesję kończy Kocioł Dyskusyjny „Systemy, procesy i usługi autonomiczne”.

Sesja 13 – Forum Młodych Mistrzów „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”, „Cyfrowa modernizacja Polski”. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Sesja pod Patronatem Honorowym Narodowego Banku Polskiego. Partnerami sesji i Konkursu Młodych Mistrzów są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Centrum e-Zdrowia, NASK Państwowy Instytut Badawczy i Phoenix Systems. Tegoroczny, Ogólnopolski, Międzyuczelniany Konkurs Młodych Mistrzów jest po raz pierwszy przeprowadzony z udziałem Rady Uczelnianych Koordynatorów Konkursu.

Sesję rozpocznie wykład SAS Institute „Jak analityka danych może wesprzeć cyfrową modernizację Polski?”, a następnie odbędzie się prezentacja prac nominowanych do Nagród Konkursu. Sesję zamknie ogłoszenie zdobywców Nagród w poszczególnych kategoriach.

Na Forum zostaną wręczone Nagrody: im. Marka Cara, Złotego Herolda, Złotej e-Tarczy i Złotego Wykładu. Listę laureatów tych Nagród z poprzednich lat można znaleźć na stronie .

Honorowymi Patronami XXIX Forum są: Janusz Cieszyński – minister cyfryzacji, rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Komitet Honorowy Forum stanowią: Janusz Cieszyński – minister cyfryzacji, prof. dr hab. Piotr Pogonowski – członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, Wiesław Paluszyński – prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dr inż. Andrzej Dulka – prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr hab. inż. Bolesław Szafrański - profesor WAT.

Partnerami Forum są: Asseco Poland, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Patronami medialnymi są redakcja CyberDefence24, ITReseller i ITWIZ. Organizatorami Forum są: BizTech Konsulting SA i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Bieżące informacje o tegorocznym Forum oraz materiały z poprzednich edycji dostępne są na stronie internetowej organizatora.

Reklama

Komentarze

    Reklama