Reklama

Technologie

Raport: poziom cyfryzacji usług publicznych w Polsce wyższy niż w innych krajach regionu

Polska w 2022 roku zajęła 24. miejsce w rankingu DESI na 27 państw
Polska w 2022 roku zajęła 24. miejsce w rankingu DESI na 27 państw
Fot. Krzysztof Hepner/ Unsplash/ Domena publiczna

Poziom cyfryzacji usług publicznych w Polsce wyróżnia się na tle innych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej – wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez firmę Microsoft oraz Fundację Digital Poland.

Cyfryzacja usług publicznych w Polsce plasuje się o 14 proc. powyżej średniej dla badanych państw regionu. Niestety, znacznie gorzej Polska wypada pod kątem umiejętności cyfrowych, którymi dysponuje nasze społeczeństwo.

Jak wygląda cyfryzacja Polski?

Raport Fundacji Digital Poland i Microsoftu powstał w oparciu o wskaźnik „Digital Futures Index" dostarczający informacji o aktualnym poziomie cyfryzacji kraju.

W celu określenia poziomu cyfryzacji naszego państwa przeanalizowano 55 wskaźników podzielonych na pięć obszarów:

  • Cyfryzacja biznesu
  • Cyfryzacja sektora publicznego
  • Infrastruktura cyfrowa
  • Gospodarka cyfrowa
  • Kapitał ludzki

Z analizy wynika, że całkowity poziom rowoju cyfrowego Polski wynosi 98 punktów na 100 – to o 2 proc. poniżej średniej dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, przy czym 100 punktów oznacza średnią dla badanych krajów.

Wysoko ucyfrowione usługi publiczne, ale mogłoby być lepiej

Polska plasuje się wysoko w rankingu, jeśli mowa o cyfryzacji usług punlicznych, m.in. ze względu na wysoki poziom interakcji społeczeństwa z państwem za pomocą technologii cyfrowych (ponad 45 proc. powyżej średniej) i wysoki poziom cyfryzacji sektora edukacji (18 proc. powyżej średniej).

Czytaj też

O wiele gorzej wypadamy w kategorii kapitał ludzki – Polska to niski poziom aktywności kobiet w sektorze technologii (26 proc. poniżej średniej) i mniejszy odsetek absolwentów studiujących technologie informacyjno-komunikacyjne (24 proc. poniżej średniej) czy kierunki ścisłe (38 proc. poniżej średniej).

Niezbyt korzystnie wygląda również nasza pozycja, jeśli chodzi o infrastrukturę cyfrową (13 proc. poniżej średniej) – m.in. ze względu na brak aukcji częstotliwości 5G.

Cyfryzacja ma znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa

W raporcie wykazano istnienie związku pomiędzy poziomem cyfryzacji kraju a rozwojem gospodarczym i społecznym.

Czytaj też

Kraje, które są bardziej zaawansowane cyfrowo, osiągają lepsze wyniki we wskaźnikach gospodarczych i społecznych są zamożniejsze, bardziej innowacyjne i ekologiczne, a zarazem – konkurencyjne – wynika z opracowania.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Komentarze