Reklama

Technologie

Polacy o 5G. Boją się nadajników i PEM, zadowoleni z obecnego dostępu do sieci

fot.  Kseniia Ilinykh/ Unsplash/ Domena publiczna
fot. Kseniia Ilinykh/ Unsplash/ Domena publiczna

Urząd Komunikacji Elektronicznej zrealizował badanie, z którego wynika, że wśród usług telekomunikacyjnych największą popularnością cieszy się obecnie telefonia komórkowa - korzysta z niej 96,9 proc. pytanych. Telefonia stacjonarna używana jest przez co dziesiątą osobę. Co sądzą natomiast o sieci 5G?

Reklama

Z raportu wynika również, że 77,3 proc. Polaków korzysta z internetu, a z telewizji – 89,8 proc. Z kolei tylko 0,3 proc. odpowiedziało, że nie korzysta z usług telekomunikacyjnych.

Reklama

W badaniu zrealizowanym zapytano także ankietowanych o to, czy parametry obecnego dostępu do sieci komórkowej są wystarczające. 41 proc. odpowiedziało, że „zdecydowanie tak”, a 43,9 proc., że „raczej tak”. Ankietowani pytani o to, czy spotkali się z pojęciem „sieci 5G” w 73,8 proc. odpowiedzieli twierdząco.

Autor. Raport UKE

Znajomość pojęcia sieci 5G jest różna w zależności od wieku badanych – pojęcie to kojarzy 94,2 proc. ankietowanych w wieku 15-24 lata; podczas gdy seniorzy w wieku 60+ spotkali się z nim w 44,5 proc. przypadków.

Reklama
Autor. Raport UKE

Wokół sieci 5G narosło wiele mitów, to także jeden z popularniejszych tematów, jeśli chodzi o produkcję fake newsów w sieci. Jednym z zagadnień podatnych na dezinformację są sieci bazowe, o które także zapytano badanych. Na pytanie, czy zgodziliby się na postawienie nadajnika blisko swojego domu, jeśli dzięki temu ich telefon miałby lepszy zasięg, ponad połowa respondentów (54,6 proc.) byłaby temu przeciwna. Umieszczenie nadajnika w niewielkiej odległości od domu zyskałoby większą aprobatę mężczyzn (37,3 proc.) niż kobiet. Z kolei przeciwnikami takiego działania najczęściej są osoby powyżej 60. roku życia (73,3 proc. odpowiedzi).

PEM a wpływ na zdrowie człowieka

Jakie zdanie mają badani, jeśli chodzi o to, czy pole elektromagnetyczne ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka? Teorię, zgodnie z którą pole elektromagnetyczne ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka popiera aż blisko sześciu na dziesięciu pytanych (57,4 proc). Przeciwnego zdania jest 28,6 proc. respondentów. O zdrowie częściej obawiają się seniorzy (65,1 proc.), natomiast negatywnego oddziaływania PEM nie potwierdza 1/3 mężczyzn (32,2 proc.).

Autor. Raport UKE

Czytaj też

Zupełnie skrajne opinie na temat pola elektromagentycznego i jego wpływu na otoczenie ma także wielu badanych, którzy często nie potrafili udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Największy odsetek pytanych jest przeciwny twierdzeniu, że „anteny 5G przyczyniają się do rozprzestrzeniania koronawirusa” (74,4 proc.) oraz mitowi, że sieć 5G może „usmażyć” mózg (74,0 proc.).

Czterech na dziesięciu ankietowanych zgadza się z twierdzeniem, że „pole elektromagnetyczne” ma działanie rakotwórcze. 28,6 proc. pytanych wierzy, że poziom PEM nie jest w Polsce kontrolowany, a wyniki operatorów są zakłamywane. Na przykład w mit, że „sieć 5G spowoduje narastanie bezrobocia” w 15,5 proc. przypadków.

Autor. Raport UKE

5G szybsze i bardziej wydajne

Badani na pytanie, jakie są ich zdaniem perspektywy wykorzystania sieci 5G najwczęściej odpowiedzieli, że pozytywną perspektywą jest to, że „będzie szybsze i bardziej wydajne niż 4G” – takiego zdania jest blisko połowa pytanych. Niespełna 1/3 widzi szansę w tym, że sieć 5G ułatwi ludziom życie. Trzecią, najpopularniejszą odpowiedzią było stwierdzenie, że „sieć 5G wzmocni i unowocześni polską gospodarkę”. Zdaniem 18 proc. Polaków nie ma żadnych pozytywnych perspektyw wykorzystania sieci 5G.

Czytaj też

Jak z kolei oceniają funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce? Jakość usług oceniają średnio na 4,07 (pozytywnych wskazań: 80,5 proc.), dostęp do usług (średnia: 4,07; pozytywnych wskazań: 80,1 proc.) oraz zakres usług i dopasowanie oferty (średnia: 4,05, pozytywnych wskazań: 81,8 proc.). W tym aspekcie najwięcej jest opinii umiarkowanych (18,2 proc. ocenia, że „ani dobrze, ani źle”), a 11,3 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

Przypomnijmy, że kilka dni temu Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych pozytywnie zaopiniował projekt zmiany ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. To od KSC zależą dalsze prace nad siecią 5G w Polsce.

/NB

Chcemy być także bliżej Państwa - czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać - zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Reklama

Komentarze

    Reklama