Reklama

Technologie

Cyfryzacja przemysłu, AI dla zdrowia, przetwarzanie języka naturalnego - trendy technologiczne na 2022 rok

Autor. Artturi Jalli / Unsplash

Dalszy rozwój cyfryzacji przemysłu, ekspansja zastosowań sztucznej inteligencji w medycynie i ochronie zdrowia, a także rozwój technologii przetwarzania języka naturalnego to trendy, które w opinii Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) PIB ukształtują 2022 rok pod kątem rozwoju technologicznego. Wszystkie przełożą się na rozwój gospodarki.

"Chcąc zachować przewagę konkurencyjną na rynku, żaden liczący się podmiot nie może sobie pozwolić na brak cyfryzacji określonych procesów" - uważa dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Jak wskazuje, biznes przeznacza coraz większe środki na wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych, a trend ten z pewnością długo się utrzyma.

Rynek pracownika i współpraca biznesu z nauką

"Od kilku lat mamy w Polsce rynek pracownika, a firmy często nie mogą znaleźć odpowiednich specjalistów . Tutaj z pomocą przychodzą właśnie nowoczesne narzędzia, coraz częściej mamy do czynienia z tzw. przemysłem 4.0" - twierdzi Protasiewicz.

Jego zdaniem technologie takie, jak sztuczna inteligencja i rozwiązania, jak np. Internet Rzeczy, wykorzystywane są w wielu przedsiębiorstwach, a firmy rozbudowują swoje działy badawczo-rozwojowe i współpracują z podmiotami z sektora nauki. "To bardzo dobry trend w polskiej gospodarce, który obserwujemy również w naszym instytucie" - ocenia dyrektor OPI PIB.

"Coraz więcej firm zwraca się do nas z propozycją współpracy. Obserwujemy także wzrost zainteresowania naszym portalem Inventorum, który ma na celu łączyć biznes i naukę" - mówi. "Obecnie znajduje się tam już ponad 60 tys. projektów, które mogą stanowić inspirację dla przedsiębiorców" - dodaje.

Sztuczna inteligencja dla ochrony zdrowia

Zdaniem Protasiewicza, w 2022 r. wzrośnie wykorzystanie narzędzi IT w sektorze ochrony zdrowia. W szczególności przewidywanie to dotyczy sztucznej inteligencji, która pomóc może w diagnostyce wielu schorzeń.

"Oczywiście AI nie zastąpi lekarza, jednak znacznie usprawni jego pracę" - mówi Protasiewicz i zwraca uwagę, że również w sektorze medycyny brakuje odpowiedniej liczby specjalistów. Sztuczna inteligencja może usprawnić i przyspieszyć diagnostykę w czasach kadrowych niedoborów.

"Dobrym przykładem zastosowania AI w medycynie jest narzędzie eRADS" - twierdzi dyrektor OPI. To opracowana przez podlegającą Protasiewiczowi placówkę platforma badawcza, służąca do standaryzacji raportów medycznych. Jak tłumaczy szef OPI PIB, eRADS pozwala obiektywnie ocenić istotność kliniczną potencjalnej zmiany nowotworowej, umożliwia także zbieranie danych z badań, co w przyszłości pomoże stworzyć rozwiązania, które automatycznie będą szacowały cechy istotne klinicznie.

Inna technologia, nad którą obecnie pracuje OPI PIB - Sagacity - to narzędzie, które ma w przyszłości wspomagać pacjentów z niepełnosprawnościami przez zarządzanie urządzeniami z otoczenia bez konieczności polegania na sprawczości motorycznej czy głodowej. Działanie Sagacity ma opierać się na platformie oprogramowania zdolnego do interpretacji i odnajdywania indywidualnych wzorców bioelektrycznych danej osoby.

Rośnie popularność neuronowych modeli języka

Neuronowe modele języka mają zdaniem Protasiewicza zastosowanie w bardzo wielu branżach, a ich popularność będzie wzrastała.

"To właśnie dzięki nim użytkownicy internetu mają dostęp do tłumaczenia tekstu na różne języki, możliwe jest wykrywanie SPAM-u, realizowane są badania nastrojów społecznych w sieci, (...) z ich pomocą każdy ma dostęp do automatycznej korekty tekstu czy też może porozmawiać z chatbotem" - tłumaczy Protasiewicz.

Jego zdaniem istnieje duże zapotrzebowanie na tworzenie algorytmów obsługujących interpretacje języka naturalnego w Polsce, gdyż większość narzędzi tworzona jest dla języka angielskiego.

" W OPI PIB trwają intensywne prace związane z tą tematyką . Tylko w 2021 r. udostępniliśmy dwa nowe modele - Polish RoBERTa base v2 oraz przeznaczony do zadań związanych z generowaniem tekstu model GPT-2. Na pewno w roku 2022 i w kolejnych latach nadal będziemy prowadzić intensywne prace w tym zakresie" - przekazał dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Jak przypomniał, kierowana przez niego instytucja zajmuje się nie tylko rozwojem algorytmów, ale i wdrażaniem narzędzi IT takich jak Jednolity System Antyplagiatowy, czy Annobot (narzędzie do badania emocji ludzkich na podstawie tekstu).

Chcemy być także bliżej Państwa - czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać - zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Reklama
Reklama
Reklama