Autor

Natalia Potera

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UAM w Poznaniu; naukowo zajmująca się tematyką Bliskiego Wschodu oraz Azji, ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Turcji. W swoich badaniach zajmuje się głównie transformacją ustrojową, jak również problematyką migracji i jej wpływem na strategie bezpieczeństwa narodowego poszczególnych państw.