Reklama

Polityka i prawo

Streżyńska: Polska ma szansę stać się ważnym graczem w sferze cyberbezpieczeństwa na arenie międzynarodowej

Fot. Cyberdefence24
Fot. Cyberdefence24

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska w odpowiedzi na poselską interpelację w sprawie wykorzystania potencjału Polski dla potrzeb cyberbezpieczeństwa mówi, że podległy jej resort dostrzega potencjał, jakim dysponuje Polska w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Wspieranie rozbudowy zasobów przemysłowych i technologicznych na potrzeby cyberbezpieczeństwa jest też jednym z celów Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022.

Parlamentarzyści Nowoczesnej Paweł Pudłowski i Paweł Kobyliński, w formie interpelacji poselskiej nr 13915 zadali minister cyfryzacji Annie Streżyńskiej pytanie o wykorzystanie potencjału Polski dla potrzeb cyberbezpieczeństwa w sprawie ataków cybernetycznych. Interpelanci pytali o to, jak minister cyfryzacji ocenia polski potencjał w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, o to, czy mamy szansę stać się ważnym graczem w tej dziedzinie na arenie międzynarodowej oraz czy Ministerstwo Cyfryzacji i/lub Rozwoju wykorzysta tę szansę i jak zamierza to zrobić.

Według minister Streżyńskiej Polska ma szansę stać ważnym graczem w sferze cyberbezpieczeństwa na arenie międzynarodowej. Jednak aby to osiągnąć, kluczowe jest zbudowanie odpowiednich kompetencji i możliwości. W tym celu m.in. planowane jest powstanie Cyberparku Enigma. Zgodnie z projektem, program ten ma na celu odtworzenie i rozbudowę kompetencji do wytwarzania urządzeń i oprogramowania wykorzystywanych w przemyśle. Nowe technologie będą pozyskiwane także poprzez udział w inicjatywach europejskich takich jak Horyzont 2020 w ramach obszaru „Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens”. Zadanie to zrealizowane będzie we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Rozwoju.

Aby wyrównać szanse polskich przedsiębiorców na międzynarodowych rynkach planuje się powstawanie hubów innowacyjności. Będą one oferować obsługę dla firm i start-up’ów, polegającą m. in. na testowaniu nowych rozwiązań, badaniu rynku, pomocy w ubieganiu się o środki na rozwój innowacyjnych rozwiązań. To również jest planowane jako przedsięwzięcie prowadzone wspólnie z MON i MR.

W celu wspierania rozwoju ośrodków naukowych w interesującym nas obszarze, MC wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwową Akademią Nauk utworzy Naukowy Klaster Cyberbezpieczeństwa. Będzie to platforma współpracy dla uczelni wyższych oraz ośrodków naukowo-badawczych specjalizujących się w technologiach cyberbezpieczeństwa.

Czytaj też: Regionalne Systemy Ostrzegania poinformują o cyberzagrożeniach

Działaniami, które przyczynią się do wzmocnienia potencjału Polski w zakresie cyberbezpieczeństwa według Anny Streżyńskiej będą również: budowa systemu wsparcia przedsięwzięć badawczo- rozwojowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa (we współpracy z MON i MR), opracowanie programów studiów dla szkół wyższych w specjalnościach z zakresu cyberbezpieczeństwa (odpowiedzialne za to będą uczelnie), uruchomienie programu pozyskania specjalistów o unikatowych umiejętnościach przez ośrodki analityczne na potrzeby rozwiązywania skomplikowanych problemów z zakresu cyberbezpieczeństwa (MON, MSWiA, ABW).

Ministerstwo Cyfryzacji aktywnie działa również na arenie międzynarodowej. Polska jest członkiem European Cyber Security Organization (ECSO). Głównym celem organizacji jest wsparcie wszystkich typów inicjatyw lub projektów, których celem jest promocja rozwoju cyberbezpieczeństwa w Europie. ECSO współpracuje w celu realizacji swoich zamierzeń z Komisją Europejską. Ponadto Polska buduje własny krajowy system oceny i certyfikacji – dołączyliśmy do grona państw zrzeszonych w SOGIS. Porozumienie SOGIS reguluje współpracę państw UE i EFTA w obszarze koordynowania polityk certyfikacji wyrobów sektora technologii informatyczno-komunikacyjnych. Dzięki uczestnictwu w porozumieniu Polska będzie mogła samodzielnie wystawiać certyfikaty, zgodnie z normą ISO/IEC 15408 Polska (jest to norma pozwalająca weryfikować bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych).

Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji

Streżyńska podkreśla, że Polska może się pochwalić jednymi z najlepszych specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Potwierdzają to liczne konkursy, olimpiady czy też zawody, w których drużyny polskie zdobywają nagrody, zajmując wysokie miejsca. W roku 2014 Polacy zwyciężyli w zawodach „Capture the Flag”, w 2015 w tych samych zawodach zajęli drugie miejsce (zaraz za drużyną z USA). Polski zespół składający się z przedstawicieli MIL- CERT, SKW, CERT-GOV, WAT-u oraz CERT Polska wygrał także międzynarodowe ćwiczenia Locked SHIELDS 2014w zakresie ochrony cyberprzestrzeni.

Trzeba mieć też na uwadze, że jednym z czynników, które wpłyną na sytuację na rynku cyberbezpieczeństwa, będzie zmieniające się otoczenie prawne. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych i towarzyszące mu ustawy, dyrektywa NISi implementująca ją ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz dyrektywa PSD2, wdrażana obecnie przez Ministerstwo Finansów, znacząco zmieniają krajobraz polskich regulacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Pojawią się przepisy regulujące postępowanie z incydentami, wymogi dla zespołów reagowania na incydenty komputerowe jak również dodatkowe wytyczne dla przedsiębiorców świadczących niektóre usługi.

Powyższe działania, w opinii Ministerstwa Cyfryzacji, pozwolą stworzyć silne podstawy organizacyjne i prawne, aby Polska zaistniała jako istotny gracz na arenie międzynarodowej. Polscy specjaliści zyskali uznanie w świecie swoimi umiejętnościami i w naszej opinii, zbudowanie odpowiednich struktur i kompetencji pozwoli nam wykorzystać tą szansę i wzmocnić pozycję naszego kraju w tym obszarze.

dodaje Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji

Reklama

Komentarze

    Reklama