Reklama

Polityka i prawo

Streżyńska: dostęp do Internetu jest prawem człowieka i obywatela

  • Mobilna wyrzutnia pocisków przechwytujących AAD. Ilustracja: DRDO

Podczas VIII edycji Konferencji Sieci Szerokopasmowych, Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska mówiła jak ważny jest powszechny dostęp do internetu. Dodała, że od 70 do 80 proc. terytorium Polski pokryte jest sieciami szerokopasmowymi, a sieciami LTE nawet 90 proc. Ponadto na konferencji został poruszony temat konieczności zwiększenia nakładów na edukację w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Minister powiedziała, że jej resort więcej wysiłku wkłada w pracę nad informatyzacją niż telekomunikacją. Od 70 do 80 proc. terytorium Polski pokryte jest sieciami szerokopasmowymi, a sieciami LTE nawet 90 proc. Z kolei 8 proc. powierzchni Polski to tzw. białe plamy, bez łączności internetowej - kontynuowała Streżyńska. Komisja Europejska twierdzi, że pokrycie satelitarne całej Europy jest pełne, nie jest to jednak jednoznaczne z dostępem do internetu. Polski rząd musi myśleć o internecie użytkowym. Inwestycje w rozwój infrastruktury internetowej powinna poprzedzić dokładna analiza perspektyw rozwojowych, ponieważ zależnie od danej miejscowości występować mogą różne rodzaje celów, które chcemy osiągnąć - powiedziała Minister Cyfryzacji. Dodała, że Ministerstwo Cyfryzacji nie jest podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie sieci i dlatego ich nie finansuje.

Podczas konferencji odbył się m.in. panel zatytułowany „Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC): A co, jeżeli nie zbudujemy sieci szerokopasmowych?”. Podczas niego poruszono takie aspekty jak wykorzystanie środków UE 2014-2020 w ramach POPC. Zarysowano modele finansowania i funkcjonowania RSS po zakończeniu programu. Omawiano również rolę narodowego operatora obsługującego sieci szerokopasmowe z zakresu działania RSS. Ponadto wskazano na pozytywne doświadczenia województwa lubuskiego w zwalczaniu białych plam na internetowej mapie Polski. Problemy cały czas jednak istnieją, a jednym z nich jest cyfrowe rozdrobnienie dzielnicowe. Paneliści wskazali na niedostateczną rolę Ministerstwa Cyfryzacji w koordynacji międzyresortowej współpracy.

Drugi panel pod tytułem „Edukacja dotycząca bezpieczeństwa w sieci” poruszał takie aspekty jak bezpieczeństwo nowo budowanych sieci, kwestie wdrażania dyrektywy NIS, politykę bezpieczeństwa w kontekście sieci szerokopasmowych, bezpieczeństwo jako usługę, ścieżki rozwoju LTE czy kwestie zabezpieczenia sieci rządowych, edukacyjnych, urzędowych przed phishingiem. Paneliści podczas dyskusji zwrócili uwagę, że obecna Minister Cyfryzacji to pierwsza osoba na tym miejscu, która odpowiednio zajmuje się sprawą bezpieczeństwa. W trakcie panelu podkreślono, że żaden dostawca nie jest w stanie dostarczyć perfekcyjnego rozwiązania bezpieczeństwa. Ponadto omawiano dyrektywę NIS, mającą ustabilizować i ujednolicić prawo. Paneliści nie obawiają się, że Polsce zabraknie czasu na implementację tego dokumentu. Wiele z rozwiązań proponowanych przez UE znajduje się już w krajowym porządku prawnym.

Trzeci panel zatytułowany „Przyszłość świata cyfrowego vs konieczny rozwój infrastruktury kablowej i bezprzewodowej" poświęcony był takim zagadnieniom jak: synergia pomiędzy FTTX (szerokopasmowy system komunikacji) a sieciami mobilnymi, doświadczeniom klientów, platformie Open Service Exchange i przyszłości rynku regulacyjnego.

Podczas niego dyskutujący stwierdzili, że infrastruktura kablowa i bezprzewodowa będzie względem siebie komplementarna. Wskazano na Orange jako pioniera w wykorzystaniu synergii kabli miedzianych i światłowodów.

Stwierdzono, że dla nowego pokolenia nie ma znaczenia, skąd pochodzi internet. Wspomniano również o inteligentnych kamerach zamontowanych na lotnisku Schippol, potrafiących zaobserwować podejrzane zachowanie i powiadomić o tym odpowiednie służby. W podsumowaniu wskazano, że sieć mobilna nie rozwiązuje wszystkich problemów ze względu na duże koszty związane z jej użytkowaniem i modernizacją.

Czytaj też: Dyrektor NC Cyber dla C24: Przynależność do UE nie wpływa na jakość współpracy

Reklama

Komentarze

    Reklama