Reklama

Polityka i prawo

Rośnie rola ENISY w programie cyberobrony Unii Europejskiej

Fot. ENISA/Facebook
Fot. ENISA/Facebook

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA (European Network and Information Security Agency), to agencja odpowiedzialna za zapewnienie wysokiego i efektywnego poziomu bezpieczeństwa w sieciach i systemach informatycznych w Unii Europejskiej. Zgodnie z nowymi propozycjami, agencja stałaby się również centrum eksperckim UE w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.

Jak informuje serwis central-governement, w opublikowanym niedawno sprawozdaniu agencji przedstawiona została propozycja ustanowienia scentralizowanej instytucji UE, która prowadzić będzie - silniejsze niż dotychczas - wspólne działania unijne, mające na celu przeciwdziałanie cyberzagrożeniom. 

Obecnie ENISA pomaga instytucjom UE oraz państwom członkowskim w przygotowaniu się do zapobiegania, wykrywania i reagowania na naruszenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. W obecnej sytuacji, gdy Unia chce wzmocnić swoje zdolności radzenia sobie z coraz częstszymi cyberatakami, agencja ma szansę stać ważnym ogniwem w europejskiej walce z cyberprzestępczością. 

Czytaj też: Porozumienie ASEAN i UE w cyberprzestrzeni

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA, formalnie powołana została do życia 15 marca 2004 roku na mocy Rozporządzenia (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Jej zadaniem jest służyć jako centrum doradztwa państwom członkowskim Unii Europejskiej w kwestiach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w Internecie oraz przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Siedziba ENISY mieści się Grecji, w mieście Iraklion.

Reklama

Komentarze

    Reklama