Reklama

Polityka i prawo

Razem na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Ministerstwo Cyfryzacji zainaugurowało projekt szerokiego partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze cyberbezpieczeństwa. Zostanie powołane Forum Cyberbezpieczeństwa, które będzie pełniło funkcję doradczą.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkali się przedstawiciele sektora prywatnego, administracji publicznej, uczelni i organizacji pozarządowych, by omówić zakres prac w ramach Forum Cyberbezpieczeństwa. Jego zadaniem będzie przygotowywanie propozycji konkretnych rozwiązań w obszarach takich jak: bezpieczeństwo systemów automatyki przemysłowej, rozwój i działalność Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym oraz cyberedukacja.

Podsekretarz stanu w resorcie cyfryzacji Piotr Woźny podkreślił znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. Zaznaczył, że razem z sektorem prywatnym administracja publiczna będzie działać na rzecz budowania cyberkompetencji tak, aby Polska stała się z czasem znaczącym graczem w światowej gospodarce. Zwrócił też uwagę, że Forum ma służyć jako ciało doradcze nie tylko ministrowi cyfryzacji, ale również całej administracji, bo tylko wspólnie można zadbać o szczelność i spójność krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Spotkanie poświęcone było również prezentacji systemu cyberbezpieczeństwa RP, technicznym uwarunkowaniom jego architektury oraz przedstawieniu założeń projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa określi zasady tworzenia i funkcjonowania spójnego systemu cyberbezpieczeństwa oraz będzie transponować dyrektywę NIS do polskiego porządku prawnego.

Piotr Marek Balcerzak, zastępca dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w resorcie cyfryzacji zaznaczył, że aby krajowy system cyberbezpieczeństwa spełniał swoją funkcję i był odporny na cyberincydenty, należy nim objąć trzy podstawowe grupy interesariuszy, których funkcjonowanie uzależnione jest od cyberprzestrzeni, tj.: sektor publiczny, sektor prywatny oraz obywateli. "Tylko wówczas możemy mówić o kompleksowym podejściu do cyberbezpieczeństwa RP" – dodał.

Uczestnicy spotkania mogli także zapoznać się z pracami organizacji European Cyber Security Organisation powstałej w lipcu 2016 roku w ramach kontraktowego partnerstwa publiczno-prywatnego z inicjatywy Komisji Europejskiej. W organizacji tej działa już ponad 160 podmiotów (m.in. MiŚP, uniwersytety, ośrodki naukowo-badawcze), które mogą kooperować i współuczestniczyć w projektach badawczo-rozwojowych. KE przeznaczyła na nie 450 mln euro (w perspektywie pięcioletniej) w ramach programu HORYZONT 2020.

Spotkanie odbyło się w ramach IV Krajowego Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Czytaj też: Cyberbezpieczeństwo polską specjalnością eksportową?

Komentarze