Prekonsultacje społeczne do projektu „Program otwierania danych na lata 2021-2027”

9 września 2020, 14:00
ezgif. - woman smile happy - com-webp-to-jpg
Fot. Pxhere/CC0

„Chcemy poznać Państwa zdanie na temat naszych propozycji dotyczących otwierania dostępu do danych” - wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji w specjalnym komunikacie. Resort czeka na wszelkie spostrzeżenia, uwagi i pomysły do 16 września.

Prekonsultacje społeczne projektu „Program otwierania danych na lata 2021-2027” zostały oficjalnie rozpoczęte - informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Dokument, który został udostępniony społeczeństwu do oceny określa priorytety administracji rządowej w otwieraniu dostępu do danych.

Kontynuacja wcześniejszej polityki

Program jest kontynuacją polityki otwartości danych realizowanej przez administrację rządową w ramach „Programu otwierania danych publicznych na lata 2016-2020 r.”. Jak wskazuje resort, wszystkie realizowane w poprzednich latach założenia zostały utrzymane. Co więcej, w nowej edycji programu ministerstwo postanowiło je uzupełnić m.in. o:

  • udostępnianie danych przez API (w tym danych o wysokiej wartości, danych dynamicznych),
  • współpracę z różnymi interesariuszami danych,
  • wymianę danych pomiędzy administracją oraz administracją i przedstawicielami biznesu,
  • działania edukacyjne dotyczące zarządzania danymi.

Projekt Programu powstał z myślą o:

  • zwiększaniu podaży i poprawie jakości danych dostępnych na portalu dane.gov.pl – zależy nam, aby każdy użytkownik mógł je ponownie wykorzystać,
  • budowie środowiska, w którym korzyści gospodarcze i społeczne - wynikające z otwartych danych - są dostrzegane i przekładają się na budowę nowych usług, produktów, tworzenie modeli biznesowych i nowych miejsc pracy oraz wspierają podejmowanie decyzji strategicznych,
  • wejściu Polski do grupy europejskich liderów w zakresie otwierania danych.

„Ujęta w Programie strategia otwartych danych ma na celu rozwój ekosystemu, w którym duża liczba dobrej jakości danych pozwoli na rozwój innowacyjnych rozwiązań, zwiększy przejrzystość działań organów administracji oraz jakość realizowanych badań - przyspieszając tym samym postęp naukowy” – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. „Przyjęte przez nas cele wynikają z oceny dotychczasowych efektów działań, ale także z tempa zachodzących - na skutek rozwoju technologii cyfrowych - zmian w otoczeniu tematyki otwartych danych oraz postępów europejskich portali otwartych danych” – dodaje szef resortu.

Jak zgłaszać swoje propozycje?

Na wszelkie uwagi i opinie Ministerstwo Cyfryzacji czeka do 16 września. Należy je przesyłać na adres: otwartedane@mc.gov.pl.

Treść konsultowanego projektu znajduje się w załączniku na stronie: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/program-otwierania-danych-na-lata-2021-2027--ruszaja-prekonsultacje-spoleczne

Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji 

CyberDefence24
CyberDefence24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets CyberDefence24