Reklama

Polityka i prawo

Zagórski: pozycja użytkownika musi zostać wzmocniona względem cyfrowych gigantów

Fot. Animated Heaven/Flickr/Domena publiczna
Fot. Animated Heaven/Flickr/Domena publiczna

Chcemy wzmocnienia pozycji użytkownika względem dużych platform internetowych – podkreślił minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, podczas konferencji poświęconej unijnemu rozporządzeniu o usługach cyfrowych - Digital Services Act (DSA). Jej organizatorem było Forum Europe.

Fundamentalne założenia

Jak informuje Cyfryzacja KPRM, w wydarzeniu, które miało charakter zdalny wzięło udział ponad kilkaset osób, w tym odpowiedzialni za cyfryzację ministrowie z Francji i Holandii, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Głównym celem konferencji była wymiana poglądów na temat projektu unijnego rozporządzeniu o usługach cyfrowych (Digital Services Act), który został zaprezentowany przez Komisję Europejską w grudniu ubiegłego roku. Zawarte w dokumencie regulacje odnoszą się do każdego użytkownika sieci. 

Jak przypomniano w oficjalnym komunikacie, rozporządzenie wprowadza m.in. nowe przepisy dotyczące usług cyfrowych, w tym mediów społecznościowych, platform handlu elektronicznego i innych platform internetowych działających w Unii Europejskiej. Ponadto, odnosi się również do istotnych dla rozwoju sieci kwestii, takich jak usuwanie nielegalnych treści, ochrony wolności słowa, zasad moderowania treści przez platformy internetowe czy reklamy online.

Zaprezentowane przez Komisję Europejską regulacje stworzą podstawy dla funkcjonowania usług świadczonych przez pośredników internetowych - małych i dużych, dzięki którym możliwy jest dostęp do treści, towarów oraz usług.

„DSA powinien zapewnić, że mniejsze podmioty będą mogły rozwijać działalność w ramach jednolitego rynku wewnętrznego. Dlatego popieramy zasadę proporcjonalności i stopniowanie nakładanych obowiązków w zależności od typów i wielkości dostawców. Wszystkie podmioty muszą przestrzegać określonych wymagań, jednak największe obowiązki powinny spoczywać na bardzo dużych platformach internetowych” – powiedział w trakcie spotkania minister Marek Zagórski. „Bardzo duże platformy internetowe, a konkretnie serwisy społecznościowe - ze względu na swój zasięg - pełnią centralną, systemową rolę, w prowadzeniu debaty publicznej. Dlatego chcemy wzmocnienia pozycji użytkownika względem nich” – dodał sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Co nowego?

W ramach swojej wypowiedzi Marek Zagórski wskazał, że zasady tworzenia i blokowania treści w internecie, obowiązki dla pośredników internetowych, nadzór regulacyjny nad moderacją treści – wszystkie te reguły muszą dawać użytkownikom realną ochronę. Mowa tu o stworzeniu sytuacji, w której będą respektowane prawa użytkowników, w tym w szczególności prawo do wolności wypowiedzi i dostępu do informacji.

„Nie może być przyzwolenia na cenzurę ze strony największych serwisów społecznościowych. Podstawą demokracji jest otwarta debata na każdy temat. Wykluczenie kogokolwiek z możliwości korzystania z usług danej platformy może spowodować, że w efekcie prawo użytkownika i prawo do wolności wypowiedzi nie będzie w sposób realny zapewnione” – zaalarmował Marek Zagórski. 

Minister wskazał również kilka elementów dotyczących dużych platform, które - jego zdaniem - należy uwzględnić w negocjacjach nad Digital Services Act:

 • przepisy rozporządzenia powinny wprowadzać przejrzystość zasad: to co jest niedozwolone offline powinno być niedozwolone online,
 • większe kompetencje dla regulatora krajowego, tak aby zapewnić odpowiedni nadzór nad działalnością platform społecznościowych,
 • zarządzanie treścią przez duże platformy powinno uwzględniać w jak największym stopniu kontekst społeczno-kulturowy kraju użytkownika,
 • platforma powinna ustanowić reprezentanta prawnego w postaci przedstawiciela krajowego, czy też oddziału krajowy,
 • użytkownik musi mieć prawo do szybkiej ścieżki sądowej - odwołania się od decyzji platformy bezpośrednio do krajowego sądu,
 • większa przejrzystość funkcjonowania bardzo dużych platform internetowych,
 • regulaminy świadczenia usługi powinny być publikowane w zrozumiały, czytelny i przyjazny użytkownikowi sposób, we wszystkich językach urzędowych państw UE. Użytkownikom należy też zapewnić możliwość komunikowania się z usługodawcą w języku lub językach urzędowych państw, w których mieszkają,
 • w przypadku decyzji o usunięciu treści czy zawieszeniu konta użytkownik musi otrzymać pełną informację, dlaczego zamieszczona przez niego treść - zdaniem platformy - jest niezgodna z regulaminem lub jest nielegalna,
 • użytkownik powinien wiedzieć, czy decyzja w sprawie zamieszczonego przez niego wpisu była podjęta przez człowieka, czy algorytm,
 • platformy internetowe muszą zapewnić przejrzystą, elastyczną i przyjazną ścieżkę odwoławczą od decyzji o zablokowaniu treści czy zablokowaniu konta,
 • w procesie odwoławczym – gwarancja możliwości zażądania rozpatrzenia i weryfikacji sprawy przez człowieka,
 • platformy powinny cyklicznie publikować sprawozdania dotyczące podejmowanych działań moderacyjnych - wzory i tryb publikowania takich raportów powinny być jednolite na poziomie UE,
 • mocniejsze zaakcentowanie kwestii zwalczania szkodliwych treści, w tym dezinformacji.

Początek szerszej dyskusji 

„Mam nadzieję, że moje dzisiejsze wystąpienie zapoczątkuje serię rozmów z zainteresowanymi państwami UE. W oparciu o przedstawione propozycje chcielibyśmy zbudować silny sojusz państw podobnie rozumiejących relacje użytkowników i platform. Zapraszam do tej dyskusji i współpracy” – podkreślił  sekretarz stanu w KPRM.

Jak dodał minister, prawo świata cyfrowego jest tym silniejsze, im szerzej jest stosowane. W związku z tym kluczowy jest dialog w skali globalnej.

„Dlatego już teraz zapraszam Państwa na Szczyt Cyfrowy ONZ, który w tym roku odbędzie się w Polsce – w Katowicach, na Śląsku. Pięciodniowy IGF zaczynamy 6 grudnia. Mam nadzieję, że będziemy tam wszyscy i że to spotkanie będzie kolejną okazją do rozmowy także na dzisiejszy temat” – zachęcił do wzięcia udziału w wydarzeniu Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje na temat Szczytu Cyfrowego – IGF 2021 można znaleźć na https://www.gov.pl/igf2021.

SZP/Cyfryzacja KPRM

image

 

Komentarze