Reklama

Polityka i prawo

Zagórski o 5G: Kwestia oceny przestrzegania praw człowieka nie jest w tym przypadku kluczowa

fot. ministerstwo cyfryzacji
fot. ministerstwo cyfryzacji

Prace nad warunkami aukcji 5G i projektem noweli ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa są prowadzone równolegle, a ich efekty powinny zostać zaprezentowane na początku nowego roku - powiedział PAP sekretarz stanu w KPRM Marek Zagórski.

Według Zagórskiego, który jest również Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, aukcja 5G powinna ruszyć na początku nowego roku.

"W tej chwili analizowane są założenia dotyczące bezpieczeństwa sieci, które mają być elementem wymagań aukcyjnych, więc na początku roku rozpoczną się konsultacje do nowej wersji wymagań, związanych nie tylko z bezpieczeństwem, ale generalnie nowego ogłoszenia aukcyjnego Prezesa UKE" - poinformował Zagórski.

Jak dodał, jest za wcześnie, by mówić o szczegółach tego dokumentu. "Ogłoszenie aukcji leży w gestii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Rozmawiamy z nim, o tym, co jest z punktu widzenia państwa najbardziej istotne. Obok bezpieczeństwa sieci chodzi tu o kwestię zobowiązań pokryciowych, czyli objęcie zasięgiem 5G jak największej liczby miejscowości w Polsce. Postulujemy, by Prezes UKE uwzględnił tę kwestię w wymaganiach" - powiedział.

W jego ocenie proces ten idzie na tyle sprawnie, że zgodnie z założeniami w połowie przyszłego roku będą już wydane decyzje rezerwacyjne. "Zakładamy, że przygotowanie aukcji i ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa nastąpi w jednym czasie, tzn. ustawa zostanie uchwalona przed zakończeniem aukcji i wydaniem decyzji rezerwacyjnych. Kończymy już prace nad uwagami zgłoszonymi do projektu noweli i przewiduję, że zostanie ona skierowana pod obrady rządu na początku roku. Chodzi o to, by wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa były spójne w obu aktach" - opisywał.

Minister wskazał również, że w projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zostaną wprowadzone zmiany, uwzględniające postulaty zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych.

"Wiele uwag odnosiło się do kwestii uznawania poszczególnych dostawców za dostawców wysokiego ryzyka. Wprowadzimy zmiany dotyczące całego procesu, by nie budziło wątpliwości, że będzie to decyzja administracyjna, która będzie podlegać zaskarżeniu do sądu. To jest kluczowa zmiana" - podkreślił.

Jak dodał Zagórski, projekt zostanie również uzupełniony o przepisy wprowadzające unijne rozporządzenie – Akt o Cyberbezpieczeństwie - dotyczący certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

"Zostaną też doprecyzowane kwestie wydawania przez Pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa ostrzeżeń, a także postepowań w sprawie poleceń zabezpieczających. Zmianie w projekcie uległa też kwestia w jakim czasie urządzenia, oprogramowanie i usługi pochodzące od dostawcy wysokiego ryzyka będą musiały być wycofane. Ale tutaj zastanawiamy się jeszcze, jak najlepiej pogodzić potrzeby bezpieczeństwa i postulaty przedsiębiorców telekomunikacyjnych" - powiedział sekretarz stanu w KPRM.

Poinformował, że zostaną także nieco zmodyfikowane kryteria kwalifikujące dostawców jako dostawców wysokiego ryzyka.

"Kwestia, która budziła dużo emocji, dotycząca oceny przestrzegania praw człowieka, nie jest w tym przypadku kluczowa i między innymi w tym punkcie projekt zostanie zmieniony. Niektóre kwestie będą doprecyzowane, ale w dalszym ciągu będziemy bazować na zaleceniach Europejskiej Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej bo to tam pojawia się pojęcie dostawcy wysokiego ryzyka. Istotne jest też aby odróżnić kwestię sprzętu czy oprogramowania od dostawcy, bo obie te kategorie podlegają odmiennym kryteriom oceny" - powiedział Zagórski.

W przedstawionej wcześniej wersji projektu noweli znalazła się propozycja pozwalająca wykluczyć m.in. dostawców infrastruktury, którzy pochodzą z państw nieprzestrzegających praw człowieka.

Zagórski zwrócił też uwagę, że możliwość wykluczenia decyzją administracyjną jakiegoś dostawcy z udziału w budowie sieci 5G jest wprowadzana przez większość państw unijnych.

Wskazał, że jednocześnie z pracami nad ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, trwają również prace nad implementacją Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, czyli Prawem komunikacji elektronicznej. "To cały komplet aktów prawnych i rozwiązań, który chcemy wdrożyć mniej więcej w tym samym czasie" - poinformował.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio-, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

image
Oferta sklepu Defence24.pl

 

Źródło:
PAP

Komentarze