Reklama

Polityka i prawo

Województwo lubuskie "białą plamą" na mapie Polski?

fot. Petr Kratochvil / publicdomainpictures.net
fot. Petr Kratochvil / publicdomainpictures.net

Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic w oparciu o informację, którą w 2018 roku przekazała minister Wanda Buk, że zasięgu telefonii komórkowej pozbawionych jest 2837 miejscowości, skierowała interpelację do ministra cyfryzacji odnośnie likwidacji tzw. białych plam w województwie lubuskim. Posłanka przypomina również, że z danych ministerstwa wynika, że Polska w zakresie przepustowości sieci LTE znajduje się na szarym końcu w Europie, zajmując w zestawieniu dopiero 31. miejsce. Minister w odpowiedzi, wskazuje na dane, z których wynika, że liczba białych plam znacznie zmniejszyła się. 

Kucharska-Dziedzic wskazała również, że w województwie lubuskim problem wykluczenia cyfrowego nie dotyczy wyłącznie mieszkańców, ale również turystów. Podkreśliła również, że wykluczenie to „degraduje region lubuski w aspekcie ekonomicznym i społecznym, zmniejsza poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i obniża ich jakość życia”. Posłanka wystosowała, aż 13 pytań w formie interpelacji do ministra cyfryzacji, odnośnie tzw. białych plam w województwie lubuskim, działań podejmowanych przez ministerstwo oraz planów co do zmniejszenia liczby miejsc bez dostępu do telefonii komórkowej.

W odpowiedzi minister cyfryzacji, Marek Zagórski wskazał, że wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., które mają być najbardziej aktualnymi danymi, w województwie lubuskim nie było miejscowości, które były całkowicie pozbawione dostępu do usług telefonii komórkowej w standardzie LTE. Wskazał również, że we wskazanym województwie znajduje się 23 747 białych plam, rozumianych jako gospodarstwa domowe, które nie posiadają dostępu do usług stacjonarnego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s oraz nie znajdują się w zasięgu 3-letnich planów inwestycyjnych operatorów telekomunikacyjnych. Liczba ta została drastycznie ograniczona na przestrzeni 2 lat - z podanych danych wynika, że w 2016 roku, takich gospodarstw było 72 157.

W ramach odpowiedzi na pytanie posłanki o działania, które podejmuje ministerstwo, minister Zagórski wskazał, że Ministerstwo wspiera rozwój infrastruktury łączności mobilnej przede wszystkim za pomocą działalności legislacyjnej, co wynika z kompetencji ministerstwa. Jednocześnie wskazał, że resort interweniuje u Prezesa UKE i u operatorów telefonii komórkowych. 

Posłanka w liście 13 pytań, które skierowała do ministra, poprosiła również o wskazanie listy planowanych budów stacji bazowych na terenie województwa, jednak jak wskazał minister - ani resort, ani Prezes UKE nie gromadzą tego typu informacji. Jednocześnie minister wskazał również, że pełni strategiczny nadzór nad realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którego I oś priorytetowa poświęcona jest właśnie zapewnieniu powszechnego dostępu do szybkiego internetu.

Kucharska-Dziedzic zapytała również ministra czy obecnie obowiązujące przepisy nadają możliwość nałożenia obowiązku na operatora oferującego usługi na danym terenie zapewnienia odpowiedniej jakości usług nawet na obszarach trudnych demograficznie i geograficznie. Minister odpowiedział, że co do zasady, przepisy nie określają tego typu uprawnień. 

Dane, które przekazał minister w odpowiedzi na interpelację posłanki, wskazują, że liczba miejscowości bez zasięgu usług w standardzie LTE drastycznie zmalała w perspektywie całego kraju z 28 272 w 2014 roku do 129 w 2018 roku. W samym województwie lubuskim w 2014 roku odnotowano 771 miejscowości bez zasięgu w standardzie LTE, jednak w całości zlikwidowano je już w 2016 roku.

Reklama

Komentarze

    Reklama