Reklama

Polityka i prawo

WAT wyróżniony tytułem „Uczelnia w Chmurze Microsoft”

fot. Karthikbl25 / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
fot. Karthikbl25 / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Wojskowa Akademia Techniczna dołączyła do grona „Uczelni w Chmurze Microsoft”. Prestiżowy tytuł przyznawany jest szkołom wyższym, które w sposób modelowy adaptują i wykorzystują nowoczesne narzędzia informatyczne w swojej działalności edukacyjnej, administracyjnej i badawczej.

„Nasza Uczelnia od lat korzysta z najnowocześniejszych technologii informatycznych. Zdaliśmy egzamin w trudnym czasie pandemii. Zastosowanie i optymalne wykorzystanie innowacyjnych narzędzi cyfrowych pozwoliło nam na szybkie i sprawne zorganizowanie nauki i pracy w trybie zdalnym. Oczywiście zamierzamy wciąż się rozwijać w tym kierunku, dlatego na pewno będziemy wdrażać kolejne rozwiązania informatyczne Microsoft do wsparcia naszej działalności naukowej, dydaktycznej i administracyjnej” – powiedział rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podczas spotkania z przedstawicielami firmy.

W spotkaniu ze strony WAT uczestniczyli również prorektor ds. rozwoju płk dr hab. inż. Jacek Świderski i kierownik Działu Informatyki ppłk mgr inż. Marcin Dąbkiewicz. Firmę Microsoft reprezentowali: dyrektor Rynku Edukacyjnego Microsoft Polska Cecylia Szymańska i opiekun Kluczowych Klientów Edukacyjnych Kacper Zubrzycki.

Przyznane miano „Uczelni w Chmurze” to wyraz uznania dla WAT za wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i rozwijanie w tym zakresie kompetencji  wykładowców, pracowników administracyjnych i studentów, m.in. poprzez organizowanie szkoleń dotyczących innowacyjnych rozwiązań.

„WAT znakomicie rozumie i ciągle inwestuje w bezpieczną, nowoczesną i wydajną infrastrukturę informatyczną, wspierającą pracę naszej Akademii we wszystkich jej wymiarach. Jestem przekonany, że dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii Microsoft, Wojskowa Akademia Techniczna, tak jak najlepsze uczelnie w naszym kraju, będzie bardziej nowoczesna i przyjazna dla naszych studentów oraz stanie się jeszcze lepszym środowiskiem do realizacji najnowocześniejszych badań i wdrożeń naszych rozwiązań technologicznych” – podkreślił płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

image
fot. WAT

 

„Uczelnia w Chmurze” to projekt skierowany również do studentów. To oni stają dzisiaj przed bardzo dużym wyzwaniem, jakim jest ciągle zmieniający się i coraz bardziej cyfrowy rynek pracy. „Chcemy, żeby już w murach uczelni, studenci mogli wspólnie z wykładowcami uczyć się tego, w jaki sposób najbardziej efektywnie wykorzystywać technologię do codziennych zadań. Projekt jest także szansą dla kadry uczelnianej, która może poszerzać swoje horyzonty, wymieniać doświadczenia z kolegami z innych placówek oraz uczyć się zupełnie nowych rzeczy” – mówi dyrektor Cecylia Szymańska.

W Wojskowej Akademii Technicznej z rozwiązań chmurowych korzystają aktualnie wszyscy studenci i doktoranci WAT oraz zdecydowana większość pracowników (96 proc.). Podstawową platformą wzajemnej komunikacji staje się Microsoft Teams – program, który Akademia wdrożyła jeszcze przed pandemią. Uczelnia korzysta również z takich usług jak: Microsoft 365, Azure, OneNote, Forms, Exchange Online, Sharepoint Online, Stream, OneDrive, PowerApps Forms czy OneDrive.

Oferta Microsoft zapewnia kompleksowość rozwiązań, możliwość centralnego zarządzania i bezpieczeństwo. „To szereg korzyści, takich jak: sprawne procesy administracyjne i edukacyjne, możliwość prowadzenia nauki zdalnej i hybrydowej, dostęp do najwyższej klasy rozwiązań technologicznych pozwalających prowadzić badania naukowe, dostęp do oprogramowania dla pracowników i studentów, również do użytku prywatnego, a także rozwój ich kompetencji cyfrowych na różnych poziomach zaawansowania. To również najwyższe standardy ochrony danych wrażliwych, oszczędność kosztów IT oraz lepsza organizacja danych pochodzących z różnych źródeł” – podsumowuje ppłk Marcin Dąbkiewicz, kierownik Działu Informatyki WAT.

Wdrażając rozwiązania chmurowe Microsoft, Wojskowa Akademia Techniczna dołączyła do grona takich uczelni jak Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Łódzka, Szkoła Główna Handlowa i Akademia Leona Koźmińskiego.

Informacja prasowa WAT

image

 

Komentarze