Reklama

Polityka i prawo

Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych trafi do prezydenta

Fot. Sejm RP/Flickr/CC BY 2.0
Fot. Sejm RP/Flickr/CC BY 2.0

W Sejmie zakończono prace parlamentarne nad projektem ustawy o doręczeniach elektronicznych, co oznacza, że zostanie teraz skierowany do Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Nowe prawo ma sprawić, że komunikacja między państwem a obywatelem zostanie przeniesiona do sieci.

Na mocy ustawy korespondencja papierowa z urzędami ma zostać ograniczona do minimum, co z założenia usprawni proces komunikacji na linii obywatel-państwo. Przewidziana w przepisach usługa doręczeń elektronicznych będzie dobrowolna i w pełni darmowa. Zdaniem Sejmu RP ustawa to „rewolucja ws. eDoręczenia”.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz określił ustawę jako prawo mające charakter horyzontalny. Kierując słowo do członków senackiej komisji infrastruktury, dodał, że nowe przepisy zmienią kilkadziesiąt innych ustaw.

„Najważniejszym założeniem ustawy jest prawo obywatela do elektronicznej komunikacji z organami państwa i należy mu takie prawo zapewnić” - Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu KPRM.

Przypomnijmy, że według ustawy jeżeli obywatel złoży deklarację, że chce otrzymywać korespondencję od organów państwa drogą elektroniczną, będą one komunikowały się z nim w ten sposób.

Z kolei dla obywateli niekorzystających z technologii cyfrowych przewidziano wprowadzenie tzw. publicznej usługi hybrydowej, która - jak napisano w uzasadnieniu przepisów - umożliwi całkowitą cyfryzację procesu nadania/odbioru korespondencji po stronie podmiotów publicznych i przedsiębiorców, pozostawiając obywatelom wybór formy nadania/doręczenia (papierowa lub elektroniczna). Ma ona polegać na przetworzeniu korespondencji nadanej elektronicznie do postaci papierowej oraz jej doręczeniu w takiej postaci, lub na nadaniu korespondencji w postaci papierowej, przetworzeniu jej do postaci elektronicznej i doręczeniu w takiej postaci.

Usługa doręczenia elektronicznego będzie świadczona na polskim rynku przez operatora wyznaczonego, którym do końca 2025 r. będzie Poczta Polska. Następny operator zostanie wyłoniony w przetargu.

Reklama

Komentarze

    Reklama