Reklama

Polityka i prawo

UODO tworzy Instytut Prawa Ochrony Danych Osobowych

Autor. Fot. Markus Spiske/Unsplash

Powstaje instytut zajmujący się zagadnieniami ochrony danych. W jego budowę zaangażowany jest Urzęd Ochrony Danych Osobowych.

Reklama

Jaki jest cel powstania Instytutu Prawa Ochrony Danych Osobowych? Jak czytamy w komunikacie UODO chodzi o chęć edukowania i zwiększania świadomości społeczeństwa w kontekście ochrony danych. Dodatkowym elementem, który skłonił UODO do stworzenia instytutu jest 5-lecie obowiązywania w Polsce RODO. Funkcjonowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych sprawia,  że istnieje większa potrzeba wyjaśniania społeczeństwu meandrów ochrony danych osobowych.

Reklama

Instytut ma także zajmować się propagowaniem rozwiązań w zakresie przetwarzania i ochrony danych. To w tej instytucji mają być prowadzone badania dotyczące danych i ich odpowiedniej ochrony. Celem ma być także stworzenie grona eksperckiego, które docelowo ma mieć wpływ na kształtowanie się systemu ochrony danych w Polsce.

Czytaj też

Nowe wyzwania

„Pomimo wieloletniego funkcjonowania systemu ochrony danych w Polsce widzimy sporo wyzwań w kontekście rozwoju nowych technologii, regulacji prawnych, edukacji społeczeństwa, kształcenia i profesjonalizacji kadr zajmujących się ochroną danych czy propagowania właściwych standardów i pokazywania najlepszych praktyk w tym obszarze (...)" – komentuje Jan Nowak, prezes UODO.

Reklama

Instytut ma też pełnić funkcję doradczą w stosunku do innych organów, zajmujących się ochroną danych osobowych w Polsce. Pracownicy Urzędu zyskają też możliwość kształcenia podyplomowego i uzyskania stopni naukowych w zakresie ochrony danych.

Współpraca z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną

Instytut Prawa Ochrony Danych Osobowych powstaje we współpracy Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W maju ukonstytuować się ma Rada Naukowa i to wtedy Instytut rozpocznie swoją działalność.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Reklama

Komentarze

    Reklama