Reklama

Polityka i prawo

UE: organy ścigania z łatwiejszym dostępem do dowodów w postaci elektronicznej

Autor. niu niu / Unsplash

Rada Unii Europejskiej przyjęła regulacje pozwalające organom ścigania na łatwiejszy dostęp do danych dowodowych w postaci elektronicznej. Szczególny nacisk kładzie się w nich na kwestie transgranicznego dostępu do e-dowodów.

Reklama

Rada Unii Europejskiej przyjęła regulacje, które stwarzają ramy dla dostępu organów ścigania do danych w ramach tzw. e-dowodu, czyli dowodu elektronicznego. Chodzi o wszystkie materiały wchodzące np. w zakres komunikacji elektronicznej albo informacje o ruchu sieciowym, które mogą być wykorzystane jako dowód w postępowaniu w sprawach kryminalnych.

Reklama

Szczególnie dużo uwagi poświęcono regulacjom kwestii dostępu transgranicznego do danych tego rodzaju, który do tej pory był problematyczny - a coraz więcej spraw prowadzonych jest przez organy ścigania z różnych krajów UE współpracujące ze sobą.

Wydajniejsze śledztwa

Szczególnie zadowolony z nowej regulacji wydaje się być cytowany w oficjalnym komunikacie Rady UE szwedzki minister sprawiedliwości Gunnar Strömmer, który mówi, że przyjęte we wtorek regulacje „poprawią dostęp policji i organów sądownictwa do dowodów elektronicznych, w szczególności, gdy będą one zlokalizowane w innych krajach". Jego zdaniem „to kluczowy krok dla walki z przestępczością w UE".

Reklama

Co zmienią nowe regulacje? Przede wszystkim pozwolą organom ścigania na bezpośrednie żądanie dostępu do danych uznawanych za dowód elektroniczny od dostawców usług, w których są one wytwarzane lub zlokalizowane. Chodzi tu np. o telekomy czy platformy mediów społecznościowych, niezależnie od ich lokalizacji.

Podmioty takie zobowiązane są do udzielenia odpowiedzi na żądania organów w ciągu 10 dni, a w sytuacjach kryzysowych - w ciągu 8 godzin.

Nowe regulacje pozwolą również wydać nakaz prezerwacji danych mogących stanowić dowód elektroniczny w całej UE. Wówczas organy ścigania będą mogły ubiegać się o dostęp do takich informacji nawet po pewnym czasie, na późniejszych etapach śledztwa - czytamy w komunikacie Rady UE .

Nowe obowiązki dla dostawców usług

Dostawcy usług cyfrowych będą musieli w myśl nowych regulacji powołać specjalnego przedstawiciela prawnego ds. kontaktów z organami ścigania, którego zadaniem będzie obsługa żądań dostępu do e-dowodów. Przedstawiciel będzie musiał być fizycznie obecny na terytorium Unii Europejskiej.

Osoba taka - lub inny podmiot pełniący tę rolę, bo może to być np. kancelaria prawna - będzie mogła być obciążona odpowiedzialnością za brak zgodności działania z prawem i odmowę dostarczenia e-dowodów. Kwestią po stronie państw członkowskich UE będzie ustalenie wysokości kar finansowych za brak zgodności.

Jak czytamy w komunikacie Rady UE, obecnie transgranicznie występujące e-dowody są wykorzystywane w ponad 50 proc. prowadzonych postępowań w sprawach kryminalnych.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na:[email protected].

Reklama

Komentarze

    Reklama