Reklama

Polityka i prawo

Sztuczna inteligencja i nowoczesne technologie w łączności. MON ogłasza konkurs

fot. geralt / pixabay
fot. geralt / pixabay

Minister Obrony Narodowej ogłosił konkurs na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską z zakresu sztucznej inteligencji lub nowoczesnych technologii w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Zgłoszone do konkursu prace muszą dotyczyć sztucznej inteligencji lub nowoczesnych technologii oraz posiadać potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.

"Poprzez ten Konkurs chcemy popularyzować wiedzę i inspirować środowiska akademickie do prowadzenia badań i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Naszą intencją jest docenienie absolwentów uczelni i młodych naukowców, których prace z zakresu sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii mogą znaleźć zastosowanie w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa" - wskazuje resort w informacji przesłanej do redakcji.

Zgłoszenia do konkursu może dokonać autor pracy lub lider zespołu (w przypadku prac zbiorowych - przygotowanych przez kilku współautorów).

Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach:

I.    konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu sztucznej inteligencji, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,

II.  konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu nowoczesnych technologii
w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,

III. konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu sztucznej inteligencji, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,

IV. konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu nowoczesnych technologii w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Kto może być uczestnikiem konkursu?

Uczestnikami Konkursu w kategorii I i II mogą być osoby, które obroniły pracę inżynierską lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - nie wcześniej niż 1 października 2018 r.

Uczestnikami Konkursu w kategorii III i IV mogą być osoby, które obroniły rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora - nie wcześniej niż 1 października 2018 r.

Nagrody

Suma nagród w Konkursie wynosi 86 000 zł.

  • Nagrodami w I i II kategorii są: I nagroda – 8 000 zł, II nagroda – 5 000 zł, III  nagroda  – 3 000 zł
  • Nagrodami w III i IV kategorii są: I nagroda – 12 000 zł, II nagroda – 9 000 zł,  III nagroda – 6 000 zł

Termin i forma zgłoszenia do konkursu

Zgłoszenie do Konkursu, zawierające dokumenty wymienione w Regulaminie (dostępnym na stronie konkursu), należy kierować, w terminie do 13 sierpnia 2021 r.

Informacja prasowa Ministerstwa Obrony Narodowej

image

 

Komentarze