Reklama

Polityka i prawo

Szansa na cyfrową Europę

Fot. PIRO4D/Pixabay
Fot. PIRO4D/Pixabay

Stany Zjednoczone, jako lider, dominowały dotychczas rewolucję cyfrową, Europa ma teraz niepowtarzalną okazję, żeby wpłynąć na kształt kolejnej fali transformacji cyfrowej. W nadchodzących latach, innowacje cyfrowe nie tylko zmienią kształt gospodarek, ale wpiszą się w każdy aspekt naszego codziennego życia. Dlatego właśnie, budowanie zaufania ludzi do innowacji, ma obecnie kluczowe znaczenie.

Europejski styl bycia posiada wszystkie składniki potrzebne do odniesienia sukcesu: wartości, sprawiedliwą społeczną ekonomię rynkową, możliwości tworzenia, stabilne demokracje i podstawy dla wprowadzenia rozwiązań e-administracji. Europa łączy te doskonałe konkurencyjne zalety ze wspaniałymi sukcesami w przemyśle, zdolnościami do prowadzenia badań, dobrze rozwiniętym systemem edukacji i bardzo dużą siłą nabywczą. Europa będzie mogła wykorzystać ten moment, jeśli się pośpieszy.

Europa musi odnaleźć apetyt na nowość i uruchomić wspólne i nowoczesne programy w sektorach o dużym potencjale cyfrowym: zdrowia, mobilności, zaawansowanej inżynierii, spożycia energii, rolnictwa i mieszkalnictwa. Postarajmy się na przykład połączyć poszczególne programy badawcze w krajach członkowskich UE, aby wspólnie pokonać choroby takie jak rak czy Alzheimer. Polityka innowacji XXI wieku  to polityka, która powinna być zorientowana na potrzeby ludzi odpowiadając na ich obawy, niepokoje, aspiracje czy tez ambicje. Musimy dostosować społeczną gospodarkę rynkową do świata cyfrowego poprzez wspieranie rozwoju nowych modeli przedsiębiorczości, które pozwalałyby na tworzenie nowych miejsc pracy  przy jednoczesnym zachowaniu standardów społecznych.   

Nasz Europejski styl życia jest sprawiedliwy. Dlatego też politycy musza być odpowiedzialni za wypracowanie odpowiednich warunków dla społeczeństw, które obejmowałyby nowoczesność, chroniły w okresie przejściowym i zamknęły różnice między rozwiniętymi i rozwijającymi się regionami. Musimy poprawić infrastrukturę cyfrową, poprzez między innymi zagwarantowanie szybkich sieci szerokopasmowych czy  rozmieszczenie 5G wszędzie w Europie. Musimy też zapewnić najwyższej, jakości połączenia gigabitowe szkołom i uczelniom oraz administracji. Infrastruktura jest jednym z głównych motorów wzrostu gospodarczego w UE. Dlatego to właśnie musi być jednym z priorytetów przyszłego wieloletniego budżetu UE.

W końcu, i co najważniejsze, aby unowocześnić Europę należy pracować razem: wizja może stać się rzeczywistością jeśli połączy się środki i możliwości na korzyść Europejczyków.  Odzyskanie naszej roli międzynarodowego innowatora wymaga przede wszystkim wspólnej pracy. Przyszłość Europy nie może być wyłącznie pisana poprzez zmiany instytucjonalne. Liczy się przede wszystkim zainwestowanie w innowacje i w infrastrukturę cyfrową na korzyść poprawy życia każdego Europejczyka. 

 

Komentarze