Reklama

Polityka i prawo

Studenci i eksperci z całego świata na CyberSecurity Roadshow 2021-22

Fot. Iliescu Victor/stocksnap.io/CC0
Fot. Iliescu Victor/stocksnap.io/CC0

Uczestnicy z Europy, Ameryk, Azji i Afryki wzięli udział w - przygotowanej przez fundację The Bridge - pierwszej, globalnej konferencji o cyberbezpieczeństwie dla studentów (31 maja br.). Sukces osiągnięto dzięki międzynarodowej kooperacji ze stowarzyszeniami studenckimi (uczelnie techniczne - BEST, prawnicze - ELSA, medyczne - IFMSA i AIESEC), instytutami naukowymi, think tankami, uniwersytetami, organizacjami międzynarodowymi i dyplomatami.

W interaktywnym studio, ze studentami rozmawiali uznani eksperci: amb.rg Lauber - ONZ OEWG, gen. (w st. spocz.) Keith Alexander - IronNet, Bruce Schneier - Harvard Kennedy School i k. Jeffrey M. Erickson - dyr.Army Cyber Institute, United States Military, West Point.   

Prelegenci podkreślali interdyscyplinarny charakter cyberbezpieczeństwa oraz konieczność budowania długofalowych, merytorycznych partnerstw lokalnych i międzynarodowych. Innowacyjna struktura jaką jest Global Cyber Lab, w ramach której realizujemy CyberSecurity Roadshow, to agora dla studentów, ekspertów, naukowców i dyplomatów. Nie ukrywamy, że jest to projekt bardzo wymagający, adresowany do wyróżniających się studentów, ale benefity jakich im dostarcza są bardzo cennym aktywem.

Margo Koniuszewski, prezes fundacji The Bridge

Przejście na model gospodarki 4.0 wymaga kształcenia z akcentem na zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości, w tym geopolityki. Funkcjonowanie ekosystemu cyberbezpieczeństwa należy rozpatrywać jako system naczyń połączonych.

image
Fot. Fundacja The Bridge

Amb. Lauber zacytował słynne powiedzenie Kofiego Annana - „nie ma rozwoju bez bezpieczeństwa, nie ma bezpieczeństwa bez rozwoju, a żadne z nich nie zaistnieje bez poszanowania praw człowieka” - dodając, iż dziś te trzy elementy są w dużym stopniu uzależnione od cyberbezpieczeństwa.

Gen. Alexander podkreślił, iż cyberobrona musi być przekształcona w zbiorowy wysiłek, a przyszłością dla cyberbezpieczeństwa jest partnerstwo.

B. Schneier zaakcentował, fakt, iż cyberbezpieczeństwo jest niszowym tematem, o który powinni troszczyć się eksperci. Bezpieczeństwo powinno być wkomponowane we wszystko, by każdy mógł być bezpieczny, bez zastanawiania się nad tym. Dodał też, że podstawy cyberhigieny muszą obowiązywać wszystkich, na takiej samej zasadzie jak zapięcie pasów w aucie.

W kończącym spotkanie wystąpieniu, na złożony i ekspercki charakter domeny wskazał płk. J. Erickson, podając za przykład alfabet. Ekspert X specjalizuje się w cyberbezpieczeństwie w zakresie od A do C, ekspert Y od D do G, itd., nie ma jednej osoby, która zna się na wszystkim, stąd kluczową kwestią jest synergiczna współpraca. Podsumował, iż jeśli wymieniamy się wizytówkami w trakcie kryzysu to jest już a późno.

Informacja prasowa fundacji The Bridge

Reklama

Komentarze

    Reklama