Reklama

Polityka i prawo

Skargi na aplikację Alarm112. RPO interweniuje w MSWiA

alarm 112
Fot. Miasto Gdańsk (@gdansk)/Twitter

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi na działanie aplikacji mobilnej Alarm112. Skarżący wyrażają zaniepokojenie, że apka nie jest w wystarczającym stopniu dostępna dla osób głuchych i słabosłyszących. W związku z tym pojawiają się obawy dotyczące skuteczności tego rozwiązania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Aplikacja mobilna Alarm112 jest niedostępna dla osób głuchych i słabosłyszących – wynika ze skarg kierowanych do RPO. Użytkownicy mają wskazywać na ograniczenia i niedoskonałości aplikacjji i postulować, by wprowadzić zmiany w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

"Dostępność numeru alarmowego 112 dla osób głuchych i niedosłyszących jest kluczowa dla zapewnienia im ochrony i bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia" – wskazał Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu skierowanym do MSWiA.

Czytaj też

Zgłaszane problemy i postulaty

Z relacji osób, które składały skargi wynika, że osoba głucha po zgłoszeniu zdarzenia przez aplikację otrzymała informację o przyjęciu zgłoszenia. Po kilku minutach operator do niej zadzwonił, ale nie mogła odebrać połączenia i porozumieć się z operatorem.

Natomiast możliwość zgłoszenia zdarzeń przy pomocy oznaczeń graficznych i ograniczona liczba ikon sprawiały, że nie dało się zgłosić potencjalnie wszystkich zagrożeń. Z kolei komunikacja przy pomocy SMS z operatorem numeru 112 nie uwzględnia potrzeb osób głuchych i słabosłyszących, które nie porozumiewają się swobodnie w języku polskim - czytamy w wystąpieniu RPO.

Osoby głuche postulują zatem, by wprowadzić możliwość wybrania połączenia z infolinią w polskim języku migowym, w przypadku gdy zamieszczone piktogramy okazałyby się w danej sytuacji niewystarczające.

Dodatkowo powinno się umożliwić przekazanie operatorowi informacji, że zgłaszający nie może odbierać połączeń telefonicznych na etapie zgłoszenia zdarzenia.

Czytaj też

Poprawić dostępność aplikacji Alarm112

Rzecznik w pełni poparł przedstawione wyżej postulaty osób głuchych i przypomniał, że art. 10 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych uznaje "niezbywalne prawo do życia osób z niepełnosprawnościami i zobowiązuje państwa, które ją ratyfikowały, do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia korzystania tym osobom z tego prawa na równych zasadach z osobami bez niepełnosprawności".

Marcin Wiącek zwrócił uwagę, że rozwiązania skierowane do ogółu społeczeństwa, jak aplikacja mobilna Alarm112, powinny również uwzględniać zasady dostępności, o których mowa w art. 9 Konwencji. Ze skarg wynika, że aplikacja ta wymaga dopracowania w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

W związku z tym zapytał MSWiA czy resort analizował wprowadzenie do aplikacji Alarm112 wskazanych funkcjonalności o które postulowały osoby głuche.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Komentarze