Reklama

Polityka i prawo

Sejm uchwalił ustawę o e-doręczeniach

Zdjęcie poglądowe / fot. Pixabay
Zdjęcie poglądowe / fot. Pixabay

Sejm uchwalił ustawę o e-doręczeniach, która ma wprowadzić nową usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego. 

Podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu za przyjęciem ustawy głosowało 231 posłów, przeciw było 106, a 127 wstrzymało się od głosu.

Ustawa o e-doręczeniach wprowadza nową usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, która ma pozwolić na doręczenie korespondencji ze skutkiem prawnym równoważnym do tradycyjnego doręczenia korespondencji.

W uchwalonej ustawie zmieniono termin jej wejścia w życie z 1 lipca 2021 roku na 5 października 2021 roku (czyli o trzy miesiące). Zmianie uległ również termin stosowania e-doręczeń. W przypadku administracji rządowej, termin przesunięto z 1 października 2021 roku na 5 lipca 2022 roku (o 9 miesięcy), a dla administracji rządowej oraz ZUS, KRUS i NFZ - z 1 stycznia 2022 na 5 lipca 2022 (o 6 miesięcy).

Pandemia uniemożliwiła przeprowadzenie testów

Powodem przesunięcia terminów wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest pandemia, która uniemożliwiła m.in przeprowadzenie testów nowej usługi i szkoleń urzędników. - Naszym obowiązkiem jest nie pośpiech, ale przekazanie obywatelom sprawnej i sprawdzonej usługi – stwierdził Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W uzasadnieniu ustawy zawarto informację, że dla obywateli niekorzystających z technologii cyfrowych przewidziano wprowadzenie tzw. publicznej usługi hybrydowej, która umożliwi całkowitą cyfryzację procesu nadania/odbioru korespondencji po stronie podmiotów publicznych i przedsiębiorców, pozostawiając obywatelom wybór formy nadania lub doręczenia - papierową czy elektroniczną.

Ma ona polegać na przetworzeniu korespondencji nadanej elektronicznie do postaci papierowej oraz jej doręczeniu w takiej postaci, lub na nadaniu korespondencji w postaci papierowej, przetworzeniu jej do postaci elektronicznej i doręczeniu w takiej postaci.

„Zasadne jest również przesunięcie terminów złożenia przez operatora wyznaczonego złożenia projektów cennika publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej oraz projektu regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej, a w konsekwencji uzasadnione jest również umorzenie postępowań administracyjnych wszczętych przed prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w związku z realizacją obowiązku wynikającego ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych" – napisano w uzasadnieniu do ustawy.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama