Reklama

Polityka i prawo

Rośnie liczba incydentów w polskich sieciach. IoT coraz bardziej zagrożony

Fot. Pexels.com/Domena publiczna
Fot. Pexels.com/Domena publiczna

W drugim kwartale br. wzrosła liczba incydentów w sieciach, a wciąż jednym z najpopularniejszych form ataku pozostaje phishing - wynika z danych udostępnionych przez CERT Polska. Niepokojące są też doniesienia o wzroście liczby ataków na Internet Rzeczy.

W drugim kwartale br. eksperci zarejestrowali 9 689 zgłoszeń, to jest o 41% więcej niż w poprzednim kwartale. Wzrosła też liczba przeanalizowanych incydentów, która na koniec czerwca 2020 roku wyniosła 2 723, czyli o 9% więcej w porównaniu z wynikiem z pierwszych trzech miesięcy tego roku. Na liście zagrożeń w dalszym ciągu wysokie miejsce zajmuje phishing. Na koniec czerwca br. odnotowano 2 056 przypadków tego typu ataku. W stosunku do poprzedniego kwartału jest to wzrost o 17%.

Jednocześnie rozpowszechnione są inne typy zagrożeń. Jednym z nich są ataki na urządzenia Internetu Rzeczy (IoT). W drugim kwartale 2020 r. odnotowano 2 224 powiadomienia o infekcjach urządzeń związanych z  Internetem Rzeczy, to jest o 10% mniej niż w poprzednim. Kolejnym niebezpieczeństwem jest szkodliwe oprogramowanie. Od początku kwietnia do końca czerwca 2020 roku odnotowano 149 przypadków malware, to jest o 71 mniej w  porównaniu z  wynikiem z pierwszego kwartału br.

Na koniec czerwca 2020 roku liczba zgłoszeń potencjalnie nielegalnych treści wyniosła 3 184, a liczba zarejestrowanych incydentów CSAM, to jest materiałów prezentujących seksualne wykorzystywanie dzieci przekroczyła 670. W obu przypadkach wystąpił spadek wartości w stosunku do poprzedniego kwartału: odpowiednio o 17% i 18%. 

Ważnym elementem monitorowania stanu zagrożeń sieci jest rozwój i udostępnianie darmowych narzędzi analitycznych, np. systemu n6 i MWDB. W drugim kwartale 2020 roku przy pomocy n6  przetworzonych zostało 50 mln zdarzeń bezpieczeństwa, w tym ponad połowa dotyczyła polskich sieci. Na koniec czerwca br. z platformy n6 korzystało 889 organizacji, to o 54 więcej niż w pierwszym kwartale br. W  tym samym czasie system MWDB umożliwił przeanalizowanie 76,3 tys. próbek złośliwego oprogramowania, w tym 6,4 tys. unikalnych konfiguracji malware. W porównaniu z pierwszym kwartałem br. liczba przetworzonych próbek szkodliwego oprogramowania wzrosła niemal dwukrotnie.

W drugim kwartale 2020 roku program „Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa”  wspierało ponad 60 partnerów reprezentujących różne sektory gospodarki. W ramach programu dochodziły do wymiany informacji (przesyłanie ostrzeżeń, rekomendacji i analiz), wspólnych inicjatyw taki jak kampanie, szkolenia, wystąpienia ekspertów oraz udostępnianie zasobów dedykowanych partnerom. W drugim kwartale udało się również przeszkolić 307 pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz zorganizować dla nich 4 szkolenia. 

AK/Informacja prasowa NASK

Reklama

Komentarze

    Reklama