Reklama

Polityka i prawo

RODO w Sejmie pod koniec marca? Zagórski: mam nadzieję

Fot. Rafał Lesiecki/Defence24.pl
Fot. Rafał Lesiecki/Defence24.pl

Mam nadzieję, że projekt ustawy dotyczący reformy ochrony danych osobowych trafi do Sejmu na następnym posiedzeniu – powiedział w środę w Sejmie sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Marek Zagórski.

Rozporządzenie ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (czyli tzw. RODO) wejdzie w życie 25 maja 2018 r. i będzie stosowane bez pośrednictwa polskiej ustawy. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych doprecyzowuje kwestie, które zostały do uregulowania państwom członkowskim.

To jest bardzo duży pakiet. Mam nadzieję, że z samą ustawą uda nam się wejść pod obrady wysokiej izby na następnym posiedzeniu. Kolejno będziemy wychodzili z następnymi zmianami z tym związanymi

Wiceminister cyfryzacji Marek Zagórski

Następne posiedzenie Sejmu jest planowane na 20-23 marca. Żeby projekt ustawy mógł trafić pod obrady, musi jeszcze zostać przyjęty przez rząd. Jest to jednak o tyle prawdopodobne, że w środę Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o ochronie danych osobowych, kierując go na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów. Poinformował o tym na Twitterze dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji i koordynator prac nad reforma ochrony danych osobowych Maciej Kawecki.

Następnym etapem procedury legislacyjnej po rozpatrzeniu projektu przez komitet stały jest skierowanie go na posiedzenie rządu.

 Nowe unijne przepisy – co podkreślał w środę w Sejmie Zagórski – mają wzmocnić ochronę obywateli. Rozporządzenie, które je wprowadza, będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Ma to zapewnić harmonizację przepisów i ułatwić międzynarodową współpracę. Jeśli np. obywatel Polski złoży skargę na firmę zarejestrowaną w innym państwie UE (lub międzynarodowy koncern posiadający oddział w takim państwie), skargę rozpatrzy polski organ ochrony danych, a postępowanie wobec firmy będzie prowadził urząd w państwie rejestracji. To do urzędów będzie należała koordynacja działań.

Jednocześnie rozporządzenie zostawia państwom członkowskim pewne kwestie do uregulowania. To m.in. organizacja organu ochrony danych, procedury i wiek, od którego dziecko będzie mogło wyrazić zgodę na przetwarzanie danych.

Przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji Projekt przewiduje, że miejsce obecnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zajmie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Natomiast zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka będzie konieczna do ukończenia 13 lat.

Komentarze