Polityka i prawo

Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie programu „GovTech Polska”

Fot. Ecole polytechnique/flickr
Fot. Ecole polytechnique/flickr

Uchwała w sprawie programu „GovTech Polska” została zaakceptowana przez Radę Ministrów. Dokument przedłożył szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Program na celu przede wszystkim podniesienie efektywności i wdrażania innowacji w sektorze publicznym. Cały proces ma się odbywać we wspólnym dialogu ze społeczeństwem, podmiotami prywatnymi oraz zagranicznymi przedstawicielami. 

W programie wskazano na trzy najistotniejsze obszary działań:

  • Opracowywanie innowacyjnych modeli pozyskiwania od obywateli oraz w ramach instytucji publicznych, informacji o potrzebach oraz sugestiach ich zaspokojenia. Realizowane w ramach programu projekty mają wytworzyć mechanizmy dialogu ze społeczeństwem pozwalające na zdobycie wiarygodnych informacji o jego potrzebach oraz wykorzystać wiedzę o funkcjonowaniu sektora publicznego do ułatwienia wdrażania pomysłów obywateli.
  • Dofinansowywanie lub finansowanie innowacyjnych projektów usprawniających działanie sektora publicznego ze szczególnym naciskiem na rozwiązania usprawniające interakcje obywateli oraz przedsiębiorców z instytucjami publicznymi.
  • Podnoszenie kompetencji sektora publicznego dotyczących innowacyjności oraz popularyzacji obecnie istniejących, w poszczególnych instytucjach, dobrych praktyk. Chodzi także o wspieranie obecnie istniejących programów innych instytucji dotyczących innowacyjności poprzez dodatkowe finansowanie, lub wsparcie merytoryczne.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że program jest realizowany przez Zespół ds. Programu GovTech Polska, który funkcjonuje przy Prezesie Rady Ministrów. Jego członkowie od ponad roku przeprowadzają liczne testy dotyczące metodologii przyjętej przy realizacji programu. Mowa tutaj m.in. o przeprowadzaniu pilotaży poprzedzających wdrożenie danego pomysłu na szerszą skalę. Takie rozwiązanie sprawia, że ryzyko niepowodzenia spada niemalże do minimum, a środki pieniężne znacznie ograniczone. 

W ramach programu możliwe jest dofinansowywanie działań podejmowanych przez centralne oraz lokalne instytucje publiczne, a także udzielanie grantów w ramach wcześniej sformułowanych zasad. Program umożliwi także zawieranie porozumień międzynarodowych oraz finansowanie międzynarodowych przedsięwzięć służących realizacji celów programu.

Komentarze